Środa, 8 kwiecień 2020 Imieniny: Cezaryny, Dionizego i Julii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2018-08-02


Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2018 r. pod pozycją 1458 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


 

2018-08-02


Jednolity tekst ustawy o systemie oświaty

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2018 r. pod pozycją 1457 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.


 

2018-07-30


Jednolity tekst ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2018 r. pod pozycją 1445 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


 

2018-07-23


Jednolity tekst ustawy o dostępie do informacji publicznej

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2018 r. pod pozycją 1330 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej.


 

2018-07-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2018 roku.


 

2018-07-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przypomina, że organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzić i przekazać do Izby w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. sprawozdania podatkowe SP-1, uzupełnione w części B.
Sprawozdania SP-1 należy przesyłać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Ministerstwo Finansów opublikowało materiał informacyjny dotyczący m.in. sposobu wypełnienia części B w Systemie BeSTi@: https://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/sprawozdanie-sp1/


 

2018-06-28


Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące przesłania do 30 czerwca 2018 r. ewentualnych korekt Rb-PDP za 2017 r.


 

2018-06-20


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za II kwartał 2018 roku wg obowiązujących przepisów”.

Szkolenie odbędzie się w dwóch turach:
• 5 lipca 2018 r. – I tura
• 6 lipca 2018 r. – II tura
w godzinach 9.30-15.00.

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych oraz samorządowych osób prawnych. Prosimy o poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych o planowanym szkoleniu.

Szkolenie prowadzić będą Pani Lucyna Kuśnierz – Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń i Pani Krystyna Gąsiorek – Starszy Specjalista Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.


 

2018-06-06


Ankieta dotycząca zmian przepisów o rachunkowości

Ministerstwo Finansów pod linkiem https://ankieta.mf.gov.pl/index.php/898772 udostępniło ankietę dotyczącą zmian przepisów o rachunkowości. Ankieta została skierowana, aby uzyskać odpowiedzi na pytania, jakie obszary wymagają zmian, dzięki którym może zwiększyć się wartość użytkowa sprawozdań finansowych, a prowadzenie ksiąg rachunkowych zostanie zracjonalizowane.

Tematyka ankiety obejmuje cztery obszary tematyczne:
- prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- inwentaryzacji,
- wyceny aktywów i pasywów,
- zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Wypełnienie ankiety będzie możliwe do dnia 21 czerwca 2018 r.

Link do ankiety


 

2018-06-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie i Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego ZAPRASZAJĄ NA III KONFERENCJĘ NAUKOWĄ na temat:
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA A PROBLEM ZADŁUŻENIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rzeszów, 14–15 czerwca 2018 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>