Pi±tek, 3 kwiecień 2020 Imieniny: Ryszarda, Pankracego i Ingi

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2003-11-21


Komunikat dotyczacy klasyfikacji wydatkow zwiazanych z funkcjonowaniem przedszkoli

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, ze z dniem 1 stycznia 2004 r w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza skresla sie rozdzial 85404 Przedszkola. Dlatego od 1 stycznia 2004 r. wydatki zwiazane z funkcjonowaniem przedszkoli nalezy ujmowac w dziale 801 Oswiata i wychowanie, rozdzial 80104 Przedszkola.


 

2003-11-21


Komunikat dotyczacy ujmowania przez jednostki samorzadu terytorialnego dochodow z tytułu wpływu srodkow z Panstwowego Funduszy Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych

Zgodnie z interpretacja Ministerstwa Finansow, Departamentu Finansow Samorzadu Terytorialnego z dnia 14 listopada 2003 roku, gminy, ktore utracily dochody z tytulu zwolnien, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz o zatrudnieniu osob niepelnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z pozn. zm.), otrzymuja dotacje celowe ze srodkow PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodow. Otrzymana kwote rekompensujaca nalezy klasyfikowac w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej, rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadan biezacych jednostek sektora finansow publicznych.


 

2003-10-27


KOMUNIKAT dla jednostek samorzadu terytorialnego w sprawie nadzoru autorskiego nad BudzetST II na 3 kwartal 2003 roku i nastepne.

W dniu 13 pazdziernika 2003 r. została podpisana przez Ministerstwo Finansow i katowicka firme MiCOMP dwuletnia umowa na swiadczenie uslug zwiazanych z utrzymaniem informatycznego systemu sprawozdawczosci budzetowej "BudzetST II" (konserwacja, rozwoj oprogramowania i naprawy systemu).

W zwiazku z powyzszym w sprawach zwiazanych z problemami w funkcjonowaniu BudzetST należy kontaktować się z firm± MiCOMP pod nr telefonów:

(32) 251 97 44
(32) 251 71 93

Powyzsza pomoc swiadczona jest dla JST korzystajacych z systemu BudzetST II bezplatnie.

Jednoczesnie pragniemy poinformowac, iz podawane wczesniej numery telefonow do firmy OPW DOSKOMP w sprawie BudzetST II przestaly byc aktualne.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>