Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2004-10-25


INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY RAKSZAWA


 

2004-10-22


INFORMACJA O PRZYCZYNACH ZŁOŻENIA WNIOSKU O USTANOWIENIE ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO W GMINIE RAKSZAWA


 

2004-10-18


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 34 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do składania, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
Na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl, zakładka "pomoc publiczna/sprawozdawczość") znajdują się nowe formularze ww. sprawozdań (w formie pliku excel).
Wzory, terminy składania, okresy sprawozdawcze i zakres ww. sprawozdań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 196, poz. 2014).


 

2004-10-18


W dniu 14 października 2004 r. na stronie www.rio.gov.pl została udostępniona poprawka do programu Budzet STII dla JST zawierająca:
1) uzupełnioną klasyfikację budżetową
2) poprawione reguły kontrolne o te, które zostały zgłoszone po II kwartale 2004 r.


 

2004-07-22


Dotyczy wniosków o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

Zgodnie z art. 85 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), w 2004 roku gminy otrzymują część rekompensującą subwencji ogólnej określonej w art. 24 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. nr 150, poz. 983 z późn. zm.)za 2003 rok.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień (Dz. U. nr 113, poz. 1073) zachowuje moc do 31 grudnia 2004 roku w zakresie dokonania rozliczenia faktycznych rocznych skutków wynikających z decyzji i nakazów płatniczych oraz deklaracji podatkowych za rok podatkowy 2003.


 

2004-07-13


Informacja ogólna w sprawie gminy RAKSZAWA


 

2004-07-09


w sprawie uruchomienia serwera pocztowego dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

pismo Przewodniczącego Krajowej Rady RIO Nr KR/004/16/04 z dnia 2 lipca 2004 r.

Informacje, o których jest mowa w piśmie prosimy przesłać pocztą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej na adres rzeszow@rio.gov.pl lub telefonicznie
017/ 85 900 50 wew. 120, 123, 126.


 

2004-06-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w siedzibie Izby, Rzeszów ul. Mickiewicza 10, istnieje możliwość zakupu biuletynu "Budżet samorządu terytorialnego" Zeszyt Nr 11 i 12 w cenie 20 zł za egzemplarz.


 

2004-05-31


DOTYCZY: udzielania i monitorowania pomocy publicznej
(wyjaśnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące podstawowych zmian w tym zakresie)


 

2004-04-21


UWAGA!!!

Problem z programem BSTII dla JST

Ze względu na występowanie następującego błędu:

w słowniku 4-cyfry paragrafów wydatkowych brakuje następujących pozycji:
8- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności

9- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności,

firma Micomp udostępni stosowną poprawkę na stronie internetowej www.rio.gov.pl.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>