Poniedziałek, 24 luty 2020 Imieniny: Macieja, Bogusza i Sergiusza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2005-04-13


BudzetST II dla JST - nowa wersja na I kw 2005r.


 

2005-04-12


sprawozdawczość dotycząca pomocy publicznej


 

2005-04-07


dotyczy sprawozdawczości budżetowej


 

2005-04-06


Pismo Ministerstwa Finansów nr ST1-4800-87/2005/165 w sprawie paragrafów wydatków bieżących.


 

2005-03-18


Pytania i udzielone na nie odpowiedzi przez Ministerstwo Finansów do wiadomości i wykorzystania.


 

2005-03-18


Pismo MF, znak ST1-4800-926/2004/1552 z dnia 22 listopada 2004 roku, w sprawie ujmowania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatków dotyczących programów i projektów objętych współfinansowaniem ze środków z funduszy strukturalnych, podpisane przez Panią Zdzisławę Wasążnik Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego.


 

2005-03-18


Dot. ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych przekazanych SPZOZ.


 

2005-03-18


Pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 

2005-03-18


Dotyczy: klasyfikowania dotacji ze środków unijnych – pismo MF ST1-4800-747/2004/1308.


 

2005-03-18


Pismo MF z dnia 28 lutego 2005 roku znak: BPl-4071/2a/2005/31 w sprawie klasyfikowania wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>