Poniedziałek, 6 kwiecień 2020 Imieniny: Izoldy, Celestyna i Wilhelma

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2005-08-23


Regionalna Izba Obrachunkowa informuje, że na stronie Ministerstwa Finasów Zobacz opisano krok po kroku jak zainstalować, uruchomić i pracować z programem mf_2005.exe dotyczącym podatków i opłat lokalnych.


 

2005-08-23


KOMUNIKAT: Ankieta Ministerstwa Finansów - "Informacja o podatkach i opłatach lokalnych" - plik do pobrania


 

2005-08-02


Regionalna Izba Obrachunkowa informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
znajduje się wykaz planowanych szkoleń dla jst w II półroczu 2005 r.


 

2005-07-20


W dniu 19.07.2005 r. na stronach regionalnych izb obrachunkowych
została opublikowana poprawka do BudzetST II dla JST zawierająca:
- aktualizację słowników klasyfikacji budżetowej,
- aktualizację listy JST - o nowo utworzone związki JST
- zaktualizowane reguły kontrolne

Zainstalowanie powyższej poprawki nie będzie miało wpływu na wprowadzone już do programu BudzetST II sprawozdania za II kw. 2005 r.


 

2005-07-19


Komunikat w sprawie BSTII dla JST na II kwartał 2005

W dniu dzisiejszym (19.07.2005) na stronie internetowej www.rio.gov.pl
zostanie opublikowana poprawka do programu BUDZET STII dla JST.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami w firmie MiCOMP w chwili obecnej można zainicjalizować w programie II kwartał 2005 r. i sporządzać sprawozdania budżetowe, z wyjątkiem RB-32.
Sprawozdania RB-32 będzie można wypełniać po wgraniu poprawki.

W sprawach związanych z problemami w funkcjonowaniu BudzetST należy kontaktować się z firmą MiCOMP pod nr telefonów:

(32) 251 97 44
(32) 251 71 93

i adresem e-mail:

budzetst2@helpdesk.micomp.pl


 

2005-07-14


pismo Ministra Finansów nr ST2-4834- 72 /2005, w sprawie ujęcia danych dotyczących środków specjalnych w sprawozdaniach (Rb-32)za pierwsze półrocze 2005 r.


 

2005-07-04


Pismo Ministra Finansów nr ST1-4800-538/2005/918 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie realcji długu publicznego do PKB określonej w art. 45 ust. 1 usatwy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.


 

2005-07-01


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z koniecznością okresowej aktualizacji arkusza do sprawozdań dot. udzielonej pomocy publicznej dla podmiotów udzielających pomoc, na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukazała się jego nowa wersja z dnia 30.06.2005


 

2005-06-17


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronie http://www.rzeszow.rio.gov.pl/bip/index.php?k1=2&k2=11 znajduje się raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Rakszawa


 

2005-05-17


Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 20 października 2003 r. nr LK-1601/LP/03/PP do Urzędu Miasta w (...) w sprawie wyłączenia budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ze względów technicznych


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>