Niedziela, 5 kwiecień 2020 Imieniny: Ireny i Wincentego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2005-10-19


Regionalna Izba Obrachunkowa informuje, że do 25.10.2005 r. należy przesłać DWA pliki ze sprawozdaniami budżetowymi:
- za III kw 2005 r.
- za II kw 2005 r. z uzupełnionymi sprawozdaniami Rb34.


 

2005-10-17


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego za III kwartał 2005 r.


 

2005-10-17


Wykaz projektowanych kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2006 r.


 

2005-10-17


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 7 października 2005 r. dotyczące ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199)


 

2005-10-14


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronie regionalnych izb obrachunkowych znajduje się poprawka do BSTII dla JST za III kw. 2005 r.


 

2005-09-28


Wyjaśnienia MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI - DEPARTAMENT FINANSÓW z dnia 19 września 2005 r. do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 128, poz. 1069)


 

2005-09-27


Pismo Ministra Finansów nr ST2-4834-95/2005 dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 19 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1426)


 

2005-09-19


Informacja na temat szkoleń organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w IV kwartale 2005 r.


 

2005-09-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przypomina, że do dnia do 14 września 2005 r. należy przekazać ankietę dotyczącą podatków i opłat lokalnych (wypełniony formularz w wersji elektronicznej oraz wydruk informacji podpisany przez upoważnione osoby).

W razie potrzeby, wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, prosimy bezpośrednio kontaktować się z Departamentem Podatków Lokalnych i Katastru pod numerami telefonów: (22) 694 41 09, 694 41 81, w sprawie opłaty skarbowej (22) 694 41 12, 694 48 13.


 

2005-08-23


Pismo skierowane do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w sprawie ankiety dotyczącej podatków i opłat lokalnych.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>