Środa, 24 październik 2018 Imieniny: Rafała, Marcina i Antoniego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2017-08-04


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z panującymi upałami powodującymi, iż w pomieszczeniach pracy temperatura przekracza 30°C, w dniu 4 sierpnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Tarnobrzegu będzie przyjmować interesantów maksymalnie do godz.: 14.00. (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2017 roku).


 

2017-08-04


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z panującymi upałami powodującymi, iż w pomieszczeniach pracy temperatura przekracza 30°C, w dniu 4 sierpnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Krośnie będzie przyjmować interesantów maksymalnie do godz.: 13.30. (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2017 roku).


 

2017-08-03


Tekst jednolity ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2017 r. pod pozycją 1453 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


 

2017-08-03


Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2017 r. pod pozycją 1421 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.


 

2017-08-03


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z panującymi upałami powodującymi, iż w pomieszczeniach pracy temperatura przekracza 30°C, w dniu 3 sierpnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Krośnie będzie przyjmować interesantów maksymalnie do godz.: 13.30. (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2017 roku).


 

2017-08-01


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z Wyścigiem Kolarskim „Tour de Pologne” i związanymi z tym dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa, w dniu 2 sierpnia br. Izba będzie przyjmować interesantów maksymalnie do godz.: 13.00. (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 1 sierpnia 2017 roku).


 

2017-07-12


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2017 roku.


 

2017-07-04


W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2017 r. pod pozycją 1282 opublikowano ustawę z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 

2017-06-13


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Skuteczne wygasanie zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych”, które przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się windykacją podatków i opłat).
Szkolenie odbędzie się w dniu: 22 czerwca 2017 r.


 

2017-04-18


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2017 roku.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>