Środa, 8 kwiecień 2020 Imieniny: Cezaryny, Dionizego i Julii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2006-01-25


Pismo Pani Anny Trałki, Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie odnośnie szkolenia na temat „Nowe regulacje prawne w zakresie finansów publicznych i naruszenie dyscypliny finansów publicznych” organizowanego w dniach 8 - 9 lutego 2006 roku oraz program w/w szkolenia.

Szkolenie adresowane jest do wójtów, burmistrzów i prezydentów.


 

2006-01-17


Pismo Pani Anny Trałki, Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczące szkolenia dniach 2-3 lutego 2006 roku nt. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych za 2005 r. w świetle zmian przepisów wprowadznych w 2005 r."


 

2006-01-17


Program szkolenia organizowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie w dniach 2-3 lutego 2006 roku nt. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych za 2005 r. w świetle zmian przepisów wprowadznych w 2005 r."


 

2006-01-09


Wyjaśnienia Prezesa UOKiK dotyczące sposobu sporządzania i przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przez starostów powiatów (prezydentów miast na prawach powiatów) oraz przez przez marszałków województw.


 

2006-01-09


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 8 - 9 lutego 2006 r. organizuje dwudniowe szkolenie nt. "Nowe regulacje prawne w zakresie finansów publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych". Szkolenie adresowane jest do wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Bliższe szczegóły dotyczące szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie.


 

2006-01-04


W dniach 2-3 lutego 2006 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie organizuje szkolenie nt. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych za 2005 r. w świetle zmian przepisów wprowadznych w 2005 r."

Szkolenie adresowane będzie do skarbników jednostek samorządu terytorialnego - 2 lutego a 3 lutego do pracowników jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie.


 

2005-11-25


Informacja MINISTRA FINANSÓW dotycząca zmian w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-PDP ("Skutki decyzji...")


 

2005-11-25


Komunikat Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie nowego systemu sprawozdawczości elektronicznej BeSTi@ przekazany przez Pana Mieczysława Klupczyńskiego, Przewodniczącego Zespołu ds.rozwoju technologii informatycznych przy KR RIO.


 

2005-10-21


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 8, 9, 10 listopada 2005 r. odbędzie się szkolenie nt. "Wdrożenie podpisu elektronicznego i prezentacja programu Budżet ST III. Wybrane zagadnienia ze sprawozdawczości."
Szkolenie adresowane jest do skarbników i pracowników służb informatycznych JST.


 

2005-10-21


Poprawka do programu BudzetSTII dla JST
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronie Regionalnych Izb Obrachunkowych znajduje się plik z poprawionymi formularzami wydruku sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>