Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2006-03-06


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że jednostki samorządu terytorialnego, które nie dysponują testową wersją podpisu elektronicznego proszone są o kontak z panią Marią Gałązką, pracownikiem ZETO Rzeszów. Adres meilowy: mariagalazka@zetorz.com.pl tel. 017/ 85-066-69.


 

2006-03-01


Wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące:
- podziału zysku gospodarstw pomocniczych,
- ewidencjonowania kredytów zaciągniętych w rachunku bieżącym,
- rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostki.


 

2006-03-01


Wyjaśnienia Ministerstwa Finanasów w sprawie sprawozdania Rb-WS za 2005 r.


 

2006-02-22


Regionalna Izba Obrachunkowa w związku z dokonaniem przez Wydział Subwencji dla Gmin, Powiatów i Województw Ministerstwa Finansów ostatecznego rozliczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. przekazuje w załączeniu skorygowaną wersję wykazu kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2005 roku.

Dane zawarte w skorygowanych zestawieniach - w porównaniu do wersji poprzedniej - uległy zmianie jedynie w zakresie środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla jednostek samorządu terytorialnego za 2005 r. przekazanych do dnia 15 lutego 2006 r.


 

2006-02-21


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczące zasad stosowania czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


 

2006-02-17


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronach Regionalnych Izb Obrachunkowych w dniu 17 lutego 2006 r. została udostępniona najnowsza wersja programu Budzet ST II, zawierająca następujące elementy:
1) poprawki do formularzy Rb-27S i Rb-28S udostępnione 18.10.2005 r.
2) poprawiony wydruk formularza Rb-30
3) poprawiony mechanizm importu sprawozdań Rb-30 z systemów zewnętrznych w związku ze zmianą kodów wierszy W05x na W04x

Do pobrania są:
Aktualizacja do programu w wer. 3.3
lub pełna wersja instalacyjna

Uwaga! – zalecane jest wykonanie kopii bazy danych przed rozpoczęciem aktualizacji


 

2006-02-14


Regionalna Izba Obrachunkowa informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie znajduje się pismo Zastępcy Prezesa, Pani Anny Trałki, dotyczące organizowanego w dniach 1 i 2 marca 2006 r. jednodniowego szkolenia nt. Przygotowanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu, zaciąganie zobowiązań w tym kredytów i pożyczek w świetle ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

Szkolenie adresowane jest do skarbników oraz służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego.


 

2006-02-13


Przykłady do pisma Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej z dnia 7 lutego 2006r. Nr AP13-160/8012/548/2006/AA w sprawie zaokrąglania podatków pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego.


 

2006-02-13


Pismo Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej z dnia 7 lutego 2006r. Nr AP13-160/8012/548/2006/AA w sprawie zaokrąglania podatków pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego.


 

2006-02-03


Kwoty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego na IV kwartał 2005 roku - wersja XLS.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>