Wtorek, 16 październik 2018 Imieniny: Gawła i Ambrożego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2005-03-18


Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 16 lutego 2005 roku (znak ST2-4834-17/2005/269) - zmiany w zakresie dotyczącym sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego, wyjaśnienia dotyczące sprawozdań Rb-NDS.


 

2005-03-09


Wyjaśnienia MF dotyczące zmiany ustawy o finansach publicznych z dnia 25 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) w zakresie likwidacji środków specjalnych.


 

2005-02-23


Informacja w sprawie sprawozdawczości - Pismo przewodniczącego KRRIO


 

2005-02-09


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Dzienniku Ustaw nr 273, poz. 2703 ukazała się Ustawaz dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw.


 

2004-12-06


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 25 listopada 2004 r., nr 250, poz. 2505 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.


 

2004-10-25


INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY RAKSZAWA


 

2004-10-22


INFORMACJA O PRZYCZYNACH ZŁOŻENIA WNIOSKU O USTANOWIENIE ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO W GMINIE RAKSZAWA


 

2004-10-18


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 34 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do składania, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
Na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl, zakładka "pomoc publiczna/sprawozdawczość") znajdują się nowe formularze ww. sprawozdań (w formie pliku excel).
Wzory, terminy składania, okresy sprawozdawcze i zakres ww. sprawozdań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 196, poz. 2014).


 

2004-10-18


W dniu 14 października 2004 r. na stronie www.rio.gov.pl została udostępniona poprawka do programu Budzet STII dla JST zawierająca:
1) uzupełnioną klasyfikację budżetową
2) poprawione reguły kontrolne o te, które zostały zgłoszone po II kwartale 2004 r.


 

2004-07-22


Dotyczy wniosków o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

Zgodnie z art. 85 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), w 2004 roku gminy otrzymują część rekompensującą subwencji ogólnej określonej w art. 24 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. nr 150, poz. 983 z późn. zm.)za 2003 rok.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień (Dz. U. nr 113, poz. 1073) zachowuje moc do 31 grudnia 2004 roku w zakresie dokonania rozliczenia faktycznych rocznych skutków wynikających z decyzji i nakazów płatniczych oraz deklaracji podatkowych za rok podatkowy 2003.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>