Poniedziałek, 24 luty 2020 Imieniny: Macieja, Bogusza i Sergiusza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2006-04-26


Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące błędnie podanego wcześniej wykonania dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za I kwartał 2006 r. dla powiatów objętych zmianami w podziale administracyjnym kraju.


 

2006-04-24


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że wersja elektroniczna sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WS znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.


 

2006-04-20


Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. dotyczące nowego systemu informatycznego BeSTi@.


 

2006-04-18


Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące zasad sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N przekazywanych przez instytucje kultury, ZOZ-y, samorządowe osoby prawne i fundusze celowe.


 

2006-04-18


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że 8 maja 2006 r. planuje zorganizować szkolenie nt. nowelizacji ustawy "Prawo zamówień publicznych". Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.


 

2006-04-18


Kwoty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego na I kwartał 2006 roku - wersja XLS.


 

2006-04-18


Wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące wyrażenia zgody na zwiększenie deficytu budżetowego w roku 2006 ponad ustawowy limit 20%.


 

2006-04-12


Komunikat dla JST w sprawie sprawozdań budżetowych za I kwartał 2006r.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Ministerstwie Finansów
Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają i przekazują do regionalnych izb obrachunkowych sprawozdania za I kwartał 2006 r. zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej przy wykorzystaniu systemu Budżet ST II.


 

2006-04-07


Wyjaśnienie MINISTERSTWA FINANSÓW dotyczące możliwości przekazywania kwoty dotacji, którą otrzymuje placówka niepubliczna bezpośrednio wierzycielowi placówki, na pokrycie zobowiązań.


 

2006-03-16


Pismo Ministra Finansów do Prezydentów Miast na Prawach Powiatu oraz Zarządów powiatów, dotyczące ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2006 rok.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>