Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2006-07-24


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronach internetowych Ministerstwa Finansów znajduje się informacja w sprawie przekazywania danych sprawozdawczych za za 2 kwartały 2006 r.


 

2006-07-18


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie wątpliwości dotyczących zawierania umów długoterminowch.


 

2006-07-13


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków:
- świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych.
- zaliczki alimentacyjne.


 

2006-07-13


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania klasyfikacji budżetowej.


 

2006-07-13


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WS.


 

2006-07-03


Komunikat!

W Dzienniku Ustaw nr 115, poz. 781 ukazało się rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za okresy sprawozdawcze poczynając od sprawozdań miesięcznych za czerwiec 2006 r., kwartalnych za II kwartał 2006 r., półrocznych za pierwsze półrocze 2006 i rocznych za 2006 r.


 

2006-06-26


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się program szkolenia nt. „Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w świetle nowych przepisów", które odbędzie się w dniach 11 i 12 lipca 2006 r.


 

2006-05-31


Wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące interpretacji przepisu art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).


 

2006-05-17


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa.


 

2006-05-16


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się program szkolenia nt. "Przymusowe ściąganie podatków, czyli egzekucja należności podatkowych w działaniach gminy jako wierzyciela”, które odbędzie się 1 czerwca 2006 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>