Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2006-10-10


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronach Regionalnych Izb Obrachunkowych znajduje się informacja dotycząca systemu BeSTi@ na III kwartał 2006 r.


 

2006-10-06


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (klasyfikacja)c.d.


 

2006-10-06


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (klasyfikacja).


 

2006-10-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki oraz program szkolenia nt. „Opracowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.)” , które odbędzie się w dniach 23-24 oraz 25-26 października 2006 r.


 

2006-09-22


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki oraz program szkolenia nt. „Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w samorządowej jednostce budżetowej oraz plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej w świetle nowych przepisów ", które odbędzie się w dniu 6 października 2006 r.


 

2006-09-07


Pismo przewodnie wraz z programem dotyczące szkolenia VAT


 

2006-09-06


RIO w Rzeszowie informuje, że w dniach: 23-24 i 25-26 października 2006 r. będzie zorganizowane w Krasiczynie dwudniowe szkolenie (dwie tury) dotyczące budżetu na 2007 rok. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie).


 

2006-08-24


Informacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Finansów w sprawie programu pomocowego dla gmin w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości (nowe inwestycje i miejsca pracy).

Gminy z terenu województwa podkarpackiego otrzymały pismo pocztą elektroniczną.


 

2006-08-24


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania w ewidencji księgowej nieruchomości zabudowanych jednostek samorządu terytorialnego.


 

2006-07-25


Kwoty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego na II kwartał 2006 roku - wersja XLS.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>