Środa, 24 październik 2018 Imieniny: Rafała, Marcina i Antoniego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2006-02-17


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronach Regionalnych Izb Obrachunkowych w dniu 17 lutego 2006 r. została udostępniona najnowsza wersja programu Budzet ST II, zawierająca następujące elementy:
1) poprawki do formularzy Rb-27S i Rb-28S udostępnione 18.10.2005 r.
2) poprawiony wydruk formularza Rb-30
3) poprawiony mechanizm importu sprawozdań Rb-30 z systemów zewnętrznych w związku ze zmianą kodów wierszy W05x na W04x

Do pobrania są:
Aktualizacja do programu w wer. 3.3
lub pełna wersja instalacyjna

Uwaga! – zalecane jest wykonanie kopii bazy danych przed rozpoczęciem aktualizacji


 

2006-02-14


Regionalna Izba Obrachunkowa informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie znajduje się pismo Zastępcy Prezesa, Pani Anny Trałki, dotyczące organizowanego w dniach 1 i 2 marca 2006 r. jednodniowego szkolenia nt. Przygotowanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu, zaciąganie zobowiązań w tym kredytów i pożyczek w świetle ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

Szkolenie adresowane jest do skarbników oraz służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego.


 

2006-02-13


Przykłady do pisma Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej z dnia 7 lutego 2006r. Nr AP13-160/8012/548/2006/AA w sprawie zaokrąglania podatków pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego.


 

2006-02-13


Pismo Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej z dnia 7 lutego 2006r. Nr AP13-160/8012/548/2006/AA w sprawie zaokrąglania podatków pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego.


 

2006-02-03


Kwoty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego na IV kwartał 2005 roku - wersja XLS.


 

2006-01-25


Pismo Pani Anny Trałki, Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie odnośnie szkolenia na temat „Nowe regulacje prawne w zakresie finansów publicznych i naruszenie dyscypliny finansów publicznych” organizowanego w dniach 8 - 9 lutego 2006 roku oraz program w/w szkolenia.

Szkolenie adresowane jest do wójtów, burmistrzów i prezydentów.


 

2006-01-17


Pismo Pani Anny Trałki, Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczące szkolenia dniach 2-3 lutego 2006 roku nt. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych za 2005 r. w świetle zmian przepisów wprowadznych w 2005 r."


 

2006-01-17


Program szkolenia organizowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie w dniach 2-3 lutego 2006 roku nt. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych za 2005 r. w świetle zmian przepisów wprowadznych w 2005 r."


 

2006-01-09


Wyjaśnienia Prezesa UOKiK dotyczące sposobu sporządzania i przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przez starostów powiatów (prezydentów miast na prawach powiatów) oraz przez przez marszałków województw.


 

2006-01-09


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 8 - 9 lutego 2006 r. organizuje dwudniowe szkolenie nt. "Nowe regulacje prawne w zakresie finansów publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych". Szkolenie adresowane jest do wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Bliższe szczegóły dotyczące szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>