Środa, 24 październik 2018 Imieniny: Rafała, Marcina i Antoniego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2006-03-16


Pismo Ministra Finansów do Wójtów Gmin, Burmistrzów Miast i Prezydentów Miast, zawierające informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2006 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie.


 

2006-03-16


Pismo Ministra Finansów do Zarządu Województwa, dotyczące ostatecznej wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat, wynikających z ustawy budżetowej na 2006 rok.


 

2006-03-15


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2006 r.


 

2006-03-14


Wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące odsetek bankowych od środków Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych.


 

2006-03-08


Dodatkowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów:
- Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych Rb-WS,
- Adresy do przekazywania sprawozdań Rb-WS.


 

2006-03-06


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że jednostki samorządu terytorialnego, które nie dysponują testową wersją podpisu elektronicznego proszone są o kontak z panią Marią Gałązką, pracownikiem ZETO Rzeszów. Adres meilowy: mariagalazka@zetorz.com.pl tel. 017/ 85-066-69.


 

2006-03-01


Wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące:
- podziału zysku gospodarstw pomocniczych,
- ewidencjonowania kredytów zaciągniętych w rachunku bieżącym,
- rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostki.


 

2006-03-01


Wyjaśnienia Ministerstwa Finanasów w sprawie sprawozdania Rb-WS za 2005 r.


 

2006-02-22


Regionalna Izba Obrachunkowa w związku z dokonaniem przez Wydział Subwencji dla Gmin, Powiatów i Województw Ministerstwa Finansów ostatecznego rozliczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. przekazuje w załączeniu skorygowaną wersję wykazu kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2005 roku.

Dane zawarte w skorygowanych zestawieniach - w porównaniu do wersji poprzedniej - uległy zmianie jedynie w zakresie środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla jednostek samorządu terytorialnego za 2005 r. przekazanych do dnia 15 lutego 2006 r.


 

2006-02-21


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczące zasad stosowania czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>