Poniedziałek, 24 luty 2020 Imieniny: Macieja, Bogusza i Sergiusza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2007-02-13


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki oraz program szkolenia nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w jst w świetle zmian wprowadzonych za 2006 r.” organizowanego w dniach 28 luty i 1 marca 2007 r.


 

2007-02-09


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kw. 2006 r.


 

2007-02-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 8 marca 2007 r. organizuje szkolenie nt. Regulacje prawne działalności komisji rewizyjnej .
Szkolenie będzie adresowane do przewodniczących rad, oraz przewodniczących i członków komisji rewizyjnych.
Szczegóły dotyczące szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.


 

2007-02-06


Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące sporządzania nowego rocznego sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego.


 

2007-01-16


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania § 5 ust. 5 i 6 rozporządzenia Minista Finsnsów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną.


 

2007-01-16


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zasad sporządzania rocznego sprawozdania budżetowego Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawozdania finansowego "Rachunek zysków i strat jednostki".


 

2007-01-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Prezesa Pana Zbigniewa K. Wójcika oraz program seminarium nt. „Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy” organizowanego w dniach 10-11 oraz 17-18 stycznia 2006 r.


 

2007-01-03


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 28 lutego – 1 marca 2007 roku planuje zorganizować szkolenie na temat "Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostce samorządu terytorialnego". Szczegóły szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.


 

2006-12-20


Wyjaśnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące interpretacji przepisów o pomocy publicznej w kontekście podejmowanych przez gminy uchwał zawierających zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy.


 

2006-11-21


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie interpretacji art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>