Piątek, 19 kwiecień 2019 Imieniny: Adolfa, Tymona i Leona

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2006-09-06


RIO w Rzeszowie informuje, że w dniach: 23-24 i 25-26 października 2006 r. będzie zorganizowane w Krasiczynie dwudniowe szkolenie (dwie tury) dotyczące budżetu na 2007 rok. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie).


 

2006-08-24


Informacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Finansów w sprawie programu pomocowego dla gmin w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości (nowe inwestycje i miejsca pracy).

Gminy z terenu województwa podkarpackiego otrzymały pismo pocztą elektroniczną.


 

2006-08-24


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania w ewidencji księgowej nieruchomości zabudowanych jednostek samorządu terytorialnego.


 

2006-07-25


Kwoty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego na II kwartał 2006 roku - wersja XLS.


 

2006-07-24


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronach internetowych Ministerstwa Finansów znajduje się informacja w sprawie przekazywania danych sprawozdawczych za za 2 kwartały 2006 r.


 

2006-07-18


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie wątpliwości dotyczących zawierania umów długoterminowch.


 

2006-07-13


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków:
- świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych.
- zaliczki alimentacyjne.


 

2006-07-13


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania klasyfikacji budżetowej.


 

2006-07-13


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WS.


 

2006-07-03


Komunikat!

W Dzienniku Ustaw nr 115, poz. 781 ukazało się rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za okresy sprawozdawcze poczynając od sprawozdań miesięcznych za czerwiec 2006 r., kwartalnych za II kwartał 2006 r., półrocznych za pierwsze półrocze 2006 i rocznych za 2006 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>