Środa, 8 kwiecień 2020 Imieniny: Cezaryny, Dionizego i Julii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2007-06-26


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania klasyfikacji budżetowej.


 

2007-06-25


Wyjaśnienie w sprawie powstałych wątpliwości z tytułu zaproponowanych zmian do rozporządzenia Ministra Finansów, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz przychodów pochodzących ze źródeł zagranicznych.


 

2007-06-13


Pismo Pana Stanisława Srockiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie. Pismo to znajduje się również na stronie głównej Regionalnych Izb Obrachunkowych.


 

2007-06-13


Pismo Pani Edyty Muszyńskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w sprawie wstrzymywania wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotników za czas udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach.


 

2007-05-14


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki oraz program szkolenia nt. Nowelizacja prawa zamówień publicznych wynikająca z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw” organizowanego w dniu 28 maja 2007 r.


 

2007-05-07


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w dniu 28 maja 2007 r. organizuje szkolenie z zakresu zamówień publicznych w związku z nowelizacją z dnia 13 kwietnia 2007 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły dotyczące szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.


 

2007-04-19


Wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące dotacji dla spółek wodnych.


 

2007-04-19


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kw. 2007 r. 

2007-03-15


Informacja na temat oprogramowania IPE-PN dla urzędów gmin w sprawie ewidencji gruntów i budynków.


 

2007-02-19


Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych dotyczących należności, państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego.
Pismo to zostało w dniu 14 lutego przesłane drogą meilową do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>