Poniedziałek, 24 luty 2020 Imieniny: Macieja, Bogusza i Sergiusza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2007-05-07


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w dniu 28 maja 2007 r. organizuje szkolenie z zakresu zamówień publicznych w związku z nowelizacją z dnia 13 kwietnia 2007 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły dotyczące szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.


 

2007-04-19


Wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące dotacji dla spółek wodnych.


 

2007-04-19


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kw. 2007 r. 

2007-03-15


Informacja na temat oprogramowania IPE-PN dla urzędów gmin w sprawie ewidencji gruntów i budynków.


 

2007-02-19


Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych dotyczących należności, państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego.
Pismo to zostało w dniu 14 lutego przesłane drogą meilową do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego.


 

2007-02-19


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki oraz program szkolenia nt. „Regulacje prawne działalności komisji rewizyjnej”. organizowanego w dniu 8 marca 2007 r.


 

2007-02-14


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2007 r.


 

2007-02-14


Pismo Ministra Finansów do Wójtów Gmin, Burmistrzów Miast i Prezydentów Miast, zawierające informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2007 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


 

2007-02-14


Pismo Ministra Finansów do Prezydentów Miast na Prawach Powiatu oraz Zarządów Powiatów, dotyczące ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2007 rok.


 

2007-02-14


Pismo Ministra Finansów do Zarządu Województwa, dotyczące ostatecznej wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat województw, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy budżetowej na 2007 rok.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>