Poniedziałek, 6 kwiecień 2020 Imieniny: Izoldy, Celestyna i Wilhelma

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2007-10-12


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kw. 2007 r.


 

2007-10-08


Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące nadzoru technicznego nad programem BeSTi@.


 

2007-10-03


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Pani Anny Trałki, Zastępcy Prezesa oraz program szkolenia nt. „Sporządzanie sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego za III kwartały 2007 r. w świetle obowiązujących przepisów – najczęściej występujące nieprawidłowości”. Szkolenie organizowane jest w dwóch turach: 17 października 2007 r.-I tura oraz 18 października 2007 r. - II tura.


 

2007-09-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Pani Anny Trałki, Zastępcy Prezesa oraz program szkolenia nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące uchwalania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2008 rok". Szkolenie organizowane jest w dwóch turach: 2-3 października 2007 r.-I tura oraz 8-9 października 2007 r. - II tura.


 

2007-09-03


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Pani Anny Trałki, Zastępcy Prezesa oraz program szkolenia nt. „Co urząd może zaświadczyć, czyli wszystko o zaświadczeniach” organizowanego w dniu 17 września 2007 r.


 

2007-08-13


Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.


 

2007-08-10


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące wątpliwości w ujmowaniu w sprawozdaniu Rb-27S oraz sprawozdaniu Rb-N odsetek za zwłokę od należności podatkowych.


 

2007-08-01


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się plan szkoleń na II półrocze 2007 roku.


 

2007-07-17


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kw. 2007 r.


 

2007-07-12


NOWE SPRAWOZDANIA JST - w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczące sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>