Środa, 24 październik 2018 Imieniny: Rafała, Marcina i Antoniego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2006-07-03


Komunikat!

W Dzienniku Ustaw nr 115, poz. 781 ukazało się rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za okresy sprawozdawcze poczynając od sprawozdań miesięcznych za czerwiec 2006 r., kwartalnych za II kwartał 2006 r., półrocznych za pierwsze półrocze 2006 i rocznych za 2006 r.


 

2006-06-26


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się program szkolenia nt. „Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w świetle nowych przepisów", które odbędzie się w dniach 11 i 12 lipca 2006 r.


 

2006-05-31


Wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące interpretacji przepisu art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).


 

2006-05-17


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa.


 

2006-05-16


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się program szkolenia nt. "Przymusowe ściąganie podatków, czyli egzekucja należności podatkowych w działaniach gminy jako wierzyciela”, które odbędzie się 1 czerwca 2006 r.


 

2006-05-15


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronach Regionalnych Izb Obrachunkowych znajduje się procedura wczytania danych sprawozdawczych za I kw. 2006 r. z systemu BudżetSTII do systrmu BeSTi@


 

2006-05-11


Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące zmian w kwotach środków z tytułu udziału we wpływach z PIT za okres styczeń - marzec 2006 r.


 

2006-04-28


Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 2/2006 z 3 kwietnia 2006 r. w dniu 2 maja 2006 r. Izba nie pracuje. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 6 maja 2006 r.


 

2006-04-27


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się program szkolenia nt. "Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2006”, które odbędzie się 8 maja 2006 r.


 

2006-04-26


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla powiatów na I kwartał 2006 rok - po korekcie.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>