Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2007-11-12


Komunikat w sprawie aktualizacji systemu BeSTi@

W dn. 8 listopada br. o godz. 16:10 została udostępniona nowa wersja systemu BeSTi@ umożliwiająca obsługę dokumentów planistycznych na 2008 r., w tym wprowadzanie projektów budżetów.
Aktualizację pobieramy poprzez funkcję "Narzędzia" -> "Pobierz aktualizację" przycisk "Pobierz aktualizację"

Przypominamy, iż aktualizacja powinna być wykonana:

1. po uprzednim wykonaniu kopii zapasowej bazy danych
2. przy WYŁĄCZONYCH skanerach antywirusowych

WAŻNE: prosimy NIE modyfikować domyślnych ustawień załączników planistycznych dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych i funduszy celowych

Więcej informacji na stronie www. rio.gov.pl


 

2007-10-30


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 14 grudnia 2007 r. planuje zorganizować szkolenie na temat Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy obowiązujące po zmianach w 2007 r. - problemy praktyczne.
Szkolenie prowadził będzie pan Robert Zenc - Naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKIK.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2007-10-25


Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczące sprawozdań o pomocy publicznej oraz informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej.


 

2007-10-23


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Pani Anny Trałki, Zastępcy Prezesa oraz program szkolenia nt. . „Działalność uchwałodawcza rad gmin w zakresie podatków i opłat lokalnych”. Szkolenie organizowane jest w dniu 8 listopada 2007 r.


 

2007-10-19


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na 2008 rok.


 

2007-10-19


Pismo Ministra Finansów do Zarządu Województwa zawierające informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej wpłacie do budżetu państwa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.


 

2007-10-19


Pismo Ministra Finansów do Wójtów Gmin, Burmistrzów Miast i Gmin, Burmistrzów Miast, Prezydentów Miast zawierające informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008, planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanej na 2008 r. wysokości rocznej wpłaty gmin.


 

2007-10-19


Pismo Ministra Finansów do Prezydentów Miast na Prawach Powiatu oraz Zarządów Powiatów, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej wpłacie do budżetu państwa oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.


 

2007-10-19


Wyjaśnienia Dyrektora Departamentu Należności i Zobowiązań Finansowych Państwa w Ministerstwie Finansów dotyczące sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach jednostek sektora finansów publicznych (sprawozdań w zakresie operacji finansowych).


 

2007-10-19


Wyjaśnienia Dyrektora Departamentu Należności i Zobowiązań Finansowych Państwa w Ministerstwie Finansów dotyczące sprawozdania Rb-N - gotówka i depozyty.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>