Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2008-04-29


Informujemy, że w dniu 2 maja 2008 roku (piątek) Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie nie pracuje.


 

2008-04-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kw. 2008 r.


 

2008-03-17


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa oraz program szkoleń nt. „Sprawozdawczość budżetowa samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za I kwartał 2008 r. - po zmianach” oraz „Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 r. - po zmianach”.

Szkolenia organizowane są w dniach 3 i 4 kwietnia 2008 r.


 

2008-03-14


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że 4 kwietnia 2008 odbędzie się szkolenie na temat „Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 r. po zmianach”.
Szkolenie kierowane jest dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.


 

2008-03-14


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że 3 kwietnia 2008 odbędzie się szkolenie na temat „Sprawozdawczość budżetowa samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za I kwartał 2008 r. po zmianach”.
Szkolenie jest adresowane do księgowych jednostek organizacyjnych jst (jednostek budżetowych, zakładów, budżetowych i gospodarstw pomocniczych).

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.


 

2008-02-28


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa oraz program szkolenia szkolenia z zakresu programu Bestia.

Szkolenie organizowane jest w dniu 10 marca 2007 r. 

2008-02-20


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące ujmowania w sprawozdaniach RB-27s odsetek za zwłokę od należności innych niż podatkowe.


 

2008-02-20


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2008 r.


 

2008-02-20


Pismo Ministra Finansów do Wójtów Gmin, Burmistrzów Miast i Prezydentów Miast, zawierające informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2008 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


 

2008-02-20


Pismo Ministra Finansów do Prezydentów Miast na Prawach Powiatu oraz Zarządów Powiatów, dotyczące ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2008 rok.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>