Środa, 8 kwiecień 2020 Imieniny: Cezaryny, Dionizego i Julii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2008-08-14


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa oraz program szkoleń nt. "Egzekucja podatków czyli w jaki sposób gmina może wyegzekwować swoje należności".
Szkolenie organizowane jest w dniu 29 sierpnia 2008 r.


 

2008-08-14


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdania Rb-N.


 

2008-07-24


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się plan szkoleń na II półrocze 2008 r.


 

2008-07-17


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kw. 2008 r.


 

2008-07-08


Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące nowej metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.


 

2008-07-07


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu danych oraz sposobu wypełniania nowych wzorów sprawozdań Rb-Ni Rb-Z.


 

2008-06-19
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa oraz program szkolenia nt. „Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych” organizowanego w dniu 3 lipca 2008 roku.

Szkolenie adresowane jest do skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.


 

2008-06-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że 1 czerwca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (Dz.U. nr 91, poz. 563). W rozporządzeniu zmieniono m.in. wzory sprawozdań.


 

2008-05-29


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa (bip.minrol.gov.pl) ukazała się informacja nt. pomocy publicznej w rolnictwie w formie zwolnień i ulg w podatku: rolnym, od nieruchomości oraz leśnym.


 

2008-05-20


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
http://riorzeszow.pemi.pl/


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>