Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2008-10-28


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje informacja o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952).


 

2008-10-24


Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące obowiązków beneficjentów otrzymujących dotację rozwojową.


 

2008-10-15


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kw. 2008 r.


 

2008-10-10


Informacja dotyczącą miejsca postoju i godzin odjazdu autokarów przewożących uczestników szkolenia nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące uchwalania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2009 rok” w dniach 15/16 i 20/21 października 2008 r. które odbędzie się w Arłamowie.


 

2008-09-29


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w miesiącu listopadzie planuje przeprowadzić następujące szkolenia:
- 6 listopada 2008 r. szkolenie na temat „Zmiany w zamówieniach publicznych wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1058)”.
- 28 listopada 2008 r. szkolenie na temat pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń, które będą przeprowadzone w listopadzie zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2008-09-29


Szkolenie dotyczące budżetu JST 2009 (Arłamów)


 

2008-09-23


Pismo Prezesa RIO w sprawie ankiety dotyczącej podatków i opłat lokalnych dla Ministerstwa Finansów


 

2008-09-23


Ankieta dla Ministerstwa Finansów dotycząca podatków i opłat lokalnych

1. Pismo Ministerstwa Finansów skierowane do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast
2. Samorozpakowujący się program opracowany przez Ministerstwo Finansów
3. Instrukcja uruchomienia i wypełnienia ankiety


 

2008-09-02


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa oraz program szkolenia z zakresu programu Besti@ - moduł planistyczny (projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa) oraz moduł sprawozdania.

Szkolenie organizowane jest w dniu 22 września 2008 r.


 

2008-08-25


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Monitorze Polskim Nr 59 znajduje się obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>