Niedziela, 5 kwiecień 2020 Imieniny: Ireny i Wincentego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2008-12-03


Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczące przekazywania projektów budżetów na 2009 r. w wersji elektronicznej.


 

2008-11-17


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa dotyczące ODWOŁANIA szkolenia nt. "„Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w 2008 roku” .

Szkolenie planowane na dzień 28 listopada 2008 r. z przyczyn niezależnych od organizatora zostało przełożone na termin późniejszy.


 

2008-11-13


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa oraz program szkolenia nt. "„Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w 2008 roku” .

Szkolenie organizowane jest w dniu 28 listopada 2008 r.


 

2008-11-07


W dniu 10 listopada 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie nie pracuje.


 

2008-11-07


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że jest dostępna aktualizacja systemu BeSTi@ umożliwiająca pracę z projektami budżetów na 2009 r.
Aktualizację należy pobrać ze strony www.budzetjst.pl lub www.rio.gov.pl (ramka Systemy sprawozdawcze).
Informacja o aktualizacji została przesłana pocztą elektroniczną do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. 

2008-11-04


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Zmiany w zamówieniach publicznych wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171 poz. 1058).”.


 

2008-10-31


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na 2009 rok.


 

2008-10-31


Pismo Ministra Finansów do Prezydentów Miast na Prawach Powiatu oraz Zarządów Powiatów, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej wpłacie do budżetu państwa oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.


 

2008-10-31


Pismo Ministra Finansów do Wójtów Gmin, Burmistrzów Miast i Gmin, Burmistrzów Miast, Prezydentów Miast zawierające informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanej na 2009 r. wysokości rocznej wpłaty gmin.


 

2008-10-31


Pismo Ministra Finansów do Zarządu Województwa zawierające informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej wpłacie do budżetu państwa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>