Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2009-03-11


Szkolenie na temat "Rachunkowość projektów finansowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu UE w jednostkach budżetowych oraz budzetach JST" - 2, 3 kwietnia 2009 r.


 

2009-03-03


Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 8 stycznia 2009 r.


 

2009-03-03


Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 4 września 2008 r.


 

2009-02-12


Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie nowych wzorów formularzy sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z i o stanie należności Rb-N jednostek z osobowością prawą oraz sprawozdań uzupełniających Rb-UZ i Rb-UN sporządzonych na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych między innymi od instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.


 

2009-02-09


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2009 r.


 

2009-02-09


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kw. 2008 r.


 

2009-02-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia nt.:

1. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2008 rok z uwzględnieniem zmian w rachunkowości budżetowej i w sprawozdawczości” – 23 lutego 2009 r.
Szkolenie adresowane do skarbników jednostek samorządu terytorialnego.

2. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2008 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem zmian w rachunkowości budżetowej i w sprawozdawczości” – 24 lutego 2009 r.
Szkolenie adresowane do księgowych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

Szkolenia planuje się przeprowadzić w godz. 10.00. – 16.00.


 

2009-01-12


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia nt.:

1. „Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za 2008 rok przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów” – 26 stycznia 2009 r. w godz. 10.00 – 15.30.
Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych, pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz dla audytorów wewnętrznych i pracowników kontroli wewnętrznej.

2. „Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za 2008 rok przez samorządowe jednostki organizacyjne” – 27 stycznia 2009 r. (I tura) i 28 stycznia 2009 r.(II tura) w godz. 10.00 -15.30.
Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz dla audytorów wewnętrznych i pracowników kontroli wewnętrznej.


 

2009-01-06


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


 

2008-12-16


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa oraz program szkolenia nt. "„Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w 2008 roku” .

Szkolenie organizowane jest w dniu 9 stycznia 2009 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>