Niedziela, 5 kwiecień 2020 Imieniny: Ireny i Wincentego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2009-06-08


Szkolenie na temat: „Inwentaryzacja w samorządowych jednostkach organizacyjnych”- 22 i 23 czerwca 2009 r.


 

2009-06-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Monitorze Polskim z 2009 r. Nr 33, poz. 492 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych (DZ.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.).


 

2009-06-03


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że uległy zmianie formularze sprawozdań dotyczące udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie. Jednostki samorządu terytorialnego powinny pobrać pliki z nowymi formularzami z ze strony Ministerstwa Rolnictwa.


 

2009-05-18


Szkolenie na temat „Fundusz sołecki jako narzędzie bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa” - 1 czerwca 2009 r.


 

2009-05-05


Pismo w sprawie sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej - aplikacja SHRIMP.


 

2009-04-28


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 1 czerwca 2009 roku odbędzie się szkolenie na temat „Fundusz sołecki – nowa forma gospodarki finansowej gminy”.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2009-04-23


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2009 roku.


 

2009-04-21


Szkolenie na temat „Podatek od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego”- 11 maja 2009 r.


 

2009-04-20


Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie klasyfikowania w budżetach dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia, w tym nieruchomości.


 

2009-03-16


Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów z dnia 10 grudnia 2008 r. dotyczące sporządzania sprawozdania Rb-N.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>