Środa, 8 kwiecień 2020 Imieniny: Cezaryny, Dionizego i Julii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2010-06-18


W Dzienniku Ustaw Nr 95, poz. 613 z 2010 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


 

2010-06-02


Stanowisko Kolegium Izby z dnia 1 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) organ stanowiący może udzielić w roku 2010 upoważnienia organowi wykonawczemu do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym w granicach udzielonego upoważnienia organowi wykonawczemu na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2014 ze zm.)


 

2010-06-01


Szkolenie nt. „Rachunkowość jednostek pomocy społecznej oraz fundusz alimentacyjny” - 21 czerwca 2010 r.


 

2010-05-12


W Dzienniku Ustaw Nr 44, poz. 255 z 2010 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.


 

2010-04-28


Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2010 roku (piątek) Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie nie pracuje.


 

2010-04-27


Szkolenie nt. „System SJO Besti@ i Besti@ w jednostce samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych” - 10 i 11 maja 2010 r.


 

2010-04-21


Aktualizacja systemu Bestia.


 

2010-04-21


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2010 roku.


 

2010-04-19


Pismo dotyczące sprawozdań Rb-N i Rb-Z za I kwartał 2010 r.


 

2010-04-09


Nowe informacje dotyczące wdrożenia systemu SJO Bestia.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>