Środa, 24 październik 2018 Imieniny: Rafała, Marcina i Antoniego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2009-07-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2009 roku.


 

2009-07-13


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że od dnia 25 czerwca 2009 r.:
1. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym,
2. obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,50 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Podstawa prawna – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2009 r., Nr 41, poz. 654).


 

2009-07-02


Uzgodnione wspólnie przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i Ministerstwo Edukacji Narodowej stanowisko w sprawie sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy Karta Nauczyciela:

-notatka ze spotkania w dniu 15 czerwca 2009 r.,

-opis sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy Karta Nauczyciela.


 

2009-06-26


W dniu 19 czerwca 2009 r. została udostępniona nowa wersja systemu BeSTi@ dla jednostek samorządu terytorialnego.
W związku z tym został umieszczony na stronie www.rio.gov.pl komunikat w sprawie aktualizacji programu BeSTi@, którą należy pobrać przed rozpoczęciem prac nad sporządzeniem sprawozdań budżetowych za II kwartał 2009 r.


 

2009-06-09


Pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów dotyczące możliwości wzięcia udziału pracowników JST w ogólnopolskich bezpłatnych szkoleniach z obsługi nowego informatycznego systemu SJO BeSTi@ (systemu przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych JST, który ma stanowić rozszerzenie i uzupełnienie funkcjonalności dotychczas stosowanego systemu BeSTi@).


 

2009-06-08


Szkolenie na temat: „Inwentaryzacja w samorządowych jednostkach organizacyjnych”- 22 i 23 czerwca 2009 r.


 

2009-06-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Monitorze Polskim z 2009 r. Nr 33, poz. 492 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych (DZ.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.).


 

2009-06-03


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że uległy zmianie formularze sprawozdań dotyczące udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie. Jednostki samorządu terytorialnego powinny pobrać pliki z nowymi formularzami z ze strony Ministerstwa Rolnictwa.


 

2009-05-18


Szkolenie na temat „Fundusz sołecki jako narzędzie bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa” - 1 czerwca 2009 r.


 

2009-05-05


Pismo w sprawie sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej - aplikacja SHRIMP.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>