Poniedziałek, 24 luty 2020 Imieniny: Macieja, Bogusza i Sergiusza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2010-12-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach:
• 14-15 lutego 2011 r. (I tura)
• 16-17 lutego 2011 r. (II tura)
organizuje szkolenie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów na temat: "Uprawnienia i obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta w zakresie gospodarki finansowej gmin".
Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2010-11-17


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2011 rok.


 

2010-11-16


Aktualizacja systemu Bestia

Na stronie www.rio.gov.pl oraz www.budzetjst.pl jest już udostępniona aktualizacja systemu BeSTi@ zawierająca następujące zmiany:
1. Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie zapisu załącznika przedsięwzięć, gdy w przedsięwzięcie ma zbyt długi tekst w nazwie i celu (tj. gdy miało łącznie ponad 250 znaków).
2. Poprawiono formatkę WPF w zakresie formatowania danych w wierszach 15-18 (obecnie są prezentowane procentowo)
3. Uzupełniano niektóre komunikaty reguł kontrolnych WPF o wartości kwot.
4. Poprawiono tytuł kolumny "Limit zobowiązań" w wydruku WPF.
5. Dodano sortowanie po nazwach przedsięwzięć i zadań pobieranych z bazy do załącznika przedsięwzięć WPF.
6. Rozwiązano problem błędnego wyświetlania symbolu rozdziału dla JO, w których użyto rozdziału nieistniejącego w dacie utworzenia JO

W najbliższym czasie wersja ta będzie też dostępna poprzez moduł automatycznych aktualizacji (LiveUpdate)

Ta wersja nie zawiera jeszcze kompletu zmian dot. WPF a w szczególności nie zawiera kompletu reguł kontrolnych dot. przedsięwzięć WPF oraz reguł weryfikujących zgodność WPF z projektem, w związku z czym oczekujemy jeszcze kolejnej wersji.
 

2010-11-08


Wieloletnia Prognoza Finansowa
W związku ze zbliżającym się terminem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Ministerstwo Finansów poinformowało, że udostępniło nową wersję elektronicznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@, która w module Uchwały umożliwia tworzenie tego dokumentu w układzie zgodnym z metodyką opublikowaną na stronach Ministerstwa Finansów.

Pismo MF z dnia 3 listopada 2010 r. nr ST8-4834-1/11/WWR/10/1554


 

2010-11-08


W Monitorze Polskim Nr 78 z dnia 29 października 2010 r. opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.


 

2010-11-08


W Monitorze Polskim Nr 75 z dnia 25 października 2010 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.


 

2010-11-02


Metodyka opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse Publiczne/Finanse Samorządów/Opracowania, opublikowany został dokument "Metodyka opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego" – wspólna propozycja Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.


 

2010-11-02


W Monitorze Polskim Nr 76 z dnia 26 października 2010 r. pod pozycją 960, opublikowano komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 37,64 zł za 1 dt.


 

2010-10-15


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2010 roku.


 

2010-09-03


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na trzydniowe szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące uchwalania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2011 r.”


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>