Poniedziałek, 6 kwiecień 2020 Imieniny: Izoldy, Celestyna i Wilhelma

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2011-02-24


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych.


 

2011-02-18


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdań finansowych za 2010 r.


 

2011-02-15


Pomoc dla użytkowników systemów Bestia i SJO Bestia

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało komunikat dotyczący uruchomienia telefonicznej pomocy dla użytkowników systemów Bestia i SJO Bestia.
Usługa ta będzie świadczona w okresie od 14 lutego do 13 kwietnia 2011 r. w dni robocze w godzinach 8-16 pod numerami telefonów:
• dla użytkowników systemu Bestia: (061) 624 00 60
• dla użytkowników systemu SJO Bestia: (032) 720 11 96 i (032) 720 11 97
Pomoc techniczna i merytoryczna będzie dotyczyła instalacji, konfiguracji, pojawiających się problemów i dostępnych rozwiązań oraz porad i pomocy w zakresie eksploatacji obu systemów.


 

2011-02-09


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2010 roku.


 

2011-02-09


Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za IV kwartał

Na stronie RIO www.rio.gov.pl zostały opublikowane - w układzie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) - wzory arkuszy przeznaczone dla JST do sporządzenia zbiorczej sprawozdawczości z informacji składanych przez jednostki z osobowością prawną (instytucje kultury, ZOZ-y i samorządowe osoby prawne). Wzory te są przygotowane wyłącznie do obsługi IV kwartału.


 

2011-02-02


Pismo UOKIK w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej.


 

2011-01-19


Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2010 r.

Wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2010 r jest dostępny na stronie www.rio.gov.pl w zakładce "Systemy sprawozdawcze".

Adres do wysyłania elektronicznej wersji sprawozdania: karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl


 

2011-01-17


Seminarium nt. „Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy”:
14-15 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 – 14 lutego) – I tura,
16-17 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 - 16 lutego) – II tura.


 

2011-01-12


Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej

W Dzienniku Ustaw nr 239 z 20 grudnia 2010 r. pod pozycją 1589 opublikowano zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. nr 12, poz. 68, z późn. zm.). Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej składający się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i szkół Państwowej Straży Pożarnej. Oznacza to że środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Państwowej Straży Pożarnej mają być przekazywane za pośrednictwem funduszu (analogicznie jak dla policji).


 

2011-01-11


Sprawozdania finansowe za 2010 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów sprawozdania finansowe za 2010 rok powinny być sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.)


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>