Piątek, 19 kwiecień 2019 Imieniny: Adolfa, Tymona i Leona

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2018-06-28


Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące przesłania do 30 czerwca 2018 r. ewentualnych korekt Rb-PDP za 2017 r.


 

2018-06-20


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za II kwartał 2018 roku wg obowiązujących przepisów”.

Szkolenie odbędzie się w dwóch turach:
• 5 lipca 2018 r. – I tura
• 6 lipca 2018 r. – II tura
w godzinach 9.30-15.00.

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych oraz samorządowych osób prawnych. Prosimy o poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych o planowanym szkoleniu.

Szkolenie prowadzić będą Pani Lucyna Kuśnierz – Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń i Pani Krystyna Gąsiorek – Starszy Specjalista Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.


 

2018-06-06


Ankieta dotycząca zmian przepisów o rachunkowości

Ministerstwo Finansów pod linkiem https://ankieta.mf.gov.pl/index.php/898772 udostępniło ankietę dotyczącą zmian przepisów o rachunkowości. Ankieta została skierowana, aby uzyskać odpowiedzi na pytania, jakie obszary wymagają zmian, dzięki którym może zwiększyć się wartość użytkowa sprawozdań finansowych, a prowadzenie ksiąg rachunkowych zostanie zracjonalizowane.

Tematyka ankiety obejmuje cztery obszary tematyczne:
- prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- inwentaryzacji,
- wyceny aktywów i pasywów,
- zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Wypełnienie ankiety będzie możliwe do dnia 21 czerwca 2018 r.

Link do ankiety


 

2018-06-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie i Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego ZAPRASZAJĄ NA III KONFERENCJĘ NAUKOWĄ na temat:
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA A PROBLEM ZADŁUŻENIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rzeszów, 14–15 czerwca 2018 r.


 

2018-05-28


Klauzula informacyjna dla interesantów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie


 

2018-05-25


Jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. pod pozycją 995 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.


 

2018-05-25


Jednolity tekst ustawy o samorządzie gminnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 maja 2018 r. pod pozycją 994 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.


 

2018-04-25


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2018 r. pod pozycją 767 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.


 

2018-04-17


Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych


 

2018-04-13


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2018 roku.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>