Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2019-08-07Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020


W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej – Monitor Polski z dnia 6 sierpnia 2019 r. pod pozycją 738 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020. 

2019-08-05Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1440 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

2019-07-29Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2019 r. pod pozycją 1393 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

2019-07-24Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2019 r. pod pozycją 1363 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

2019-07-12


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2019 roku.


 

2019-07-01„Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z panującymi upałami powodującymi, iż w pomieszczeniach pracy temperatura przekracza 30°C, w dniu 1 lipca br. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Zespoły Zamiejscowy w Tarnobrzegu i Przemyślu będzie przyjmować interesantów maksymalnie do godz.: 14.00. (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 1 lipca 2019 roku).” 

2019-07-01Jednolity tekst ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. pod pozycją 1170 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

2019-06-27„Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z panującymi upałami powodującymi, iż w pomieszczeniach pracy temperatura przekracza 30°C, w dniu 27 czerwca br. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Zespoły Zamiejscowy w Tarnobrzegu i Przemyślu będzie przyjmować interesantów maksymalnie do godz.: 14.00. (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2019 roku).” 

2019-06-27Sprawozdania podatkowe część B – do 20 lipca

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przypomina, że 20 lipca 2019 r. upływa termin przekazania części B sprawozdania SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

W sprawozdaniu SP-1 w części B wykazywane są dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także dane o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Informacje te powinny być ustalane według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest sporządzane sprawozdanie. Uzupełnione w zakresie części B sprawozdania podatkowe, powinny być przekazane przez organy podatkowe do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego do regionalnej izby obrachunkowej poprzez system BeSTi@. Sprawozdanie podpisuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano materiał informacyjny dotyczący zasad sporządzania części B sprawozdania SP-1 w systemie BeSTi@. 

2019-06-26


Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące przesłania do 1 lipca 2019 r. ewentualnych korekt Rb-PDP za 2018 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>