Środa, 24 październik 2018 Imieniny: Rafała, Marcina i Antoniego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2011-04-21


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2011 roku.


 

2011-04-19


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 16 maja 2011 r. odbędzie się szkolenie na temat "Kontroli zarządczej". Szczegółowe informacje zostaną podane w piśmie skierowanym do jst w terminie późniejszym.


 

2011-04-06


Uzupełnienie stanowiska w sprawie nowych uregulowań prawnych dotyczących wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010.


 

2011-04-04


Informacja w zakresie nowych uregulowań prawnych dotyczących wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010.


 

2011-03-21


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2011 r.


 

2011-02-24


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych.


 

2011-02-18


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdań finansowych za 2010 r.


 

2011-02-15


Pomoc dla użytkowników systemów Bestia i SJO Bestia

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało komunikat dotyczący uruchomienia telefonicznej pomocy dla użytkowników systemów Bestia i SJO Bestia.
Usługa ta będzie świadczona w okresie od 14 lutego do 13 kwietnia 2011 r. w dni robocze w godzinach 8-16 pod numerami telefonów:
• dla użytkowników systemu Bestia: (061) 624 00 60
• dla użytkowników systemu SJO Bestia: (032) 720 11 96 i (032) 720 11 97
Pomoc techniczna i merytoryczna będzie dotyczyła instalacji, konfiguracji, pojawiających się problemów i dostępnych rozwiązań oraz porad i pomocy w zakresie eksploatacji obu systemów.


 

2011-02-09


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2010 roku.


 

2011-02-09


Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za IV kwartał

Na stronie RIO www.rio.gov.pl zostały opublikowane - w układzie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) - wzory arkuszy przeznaczone dla JST do sporządzenia zbiorczej sprawozdawczości z informacji składanych przez jednostki z osobowością prawną (instytucje kultury, ZOZ-y i samorządowe osoby prawne). Wzory te są przygotowane wyłącznie do obsługi IV kwartału.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>