Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2013-10-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2013 roku.


 

2013-07-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2013 roku.


 

2013-06-10


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia nt:
1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych w I półroczu 2013 roku – najczęściej występujące błędy – 25 czerwca 2013 r. w godz. 9.30-15.00. Prosimy o poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych o planowanym szkoleniu.
2. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku – najczęściej występujące błędy – 26 czerwca 2013 r. w godz. 9.30-15.00.


 

2013-05-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak naliczyć i wyegzekwować opłatę śmieciową”
Termin szkolenia – 23 maja 2013 r. – I tura i 24 maja 2013 r. – II tura w godz. 9.30 – 15.00.


 

2013-04-18


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2013 roku.


 

2013-04-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach: 23 maja (I tura) i 24 maja (II tura) 2013 roku planuje przeprowadzić jednodniowe szkolenie na temat: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: naliczanie, pobór i windykacja.”.
Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2013-03-27


Na stronie www.rio.gov.pl w zakładce „Systemy sprawozdawcze” została udostępniona do pobrania nowa wersja systemu Bestia (ver. 3.02.008.04).Aktualizacja umożliwia obsługę WPF w zakresie podpisu elektronicznego. Zmienione zostały również reguły kontrolne dot. wierszy WPF: [6.], [13.1], [14.2]


 

2013-03-21


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych”.
Szkolenie odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 roku (I tura) i 5 kwietnia 2013 roku (II tura).


 

2013-03-05


Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. nr 52, poz. 420, z późn. zm.) z dniem 31 marca 2013 r. upływa termin do podjęcia przez radę gminy uchwały, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.


 

2013-02-27


Komunikat Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczący nadzoru nad uchwałami rad gmin wydawanymi na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 152, poz. 897 z późn. zm.)


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>