Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2014-02-20


Pismo w sprawie przekazywania sprawozdań po zmianach przepisów, które w dniu 6 lutego 2014 roku zostało przesłane do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.


 

2014-02-11


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2013 roku.


 

2014-02-10


Informacja w sprawie przekazywania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń 2014 r.

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 6 lutego 2014 r. Nr ST7/4834/41/PB/2014/RD10953 w sprawie przekazywania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że wyjątkowo w razie braku możliwości wysyłki sprawozdań za miesiąc styczeń 2014 r. modułem „Komunikacja” systemu Bestia, należy przesłać pliki XML sprawozdań (szczegóły w piśmie) na następujące adresy:
• sprawozdania@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie,
• krosno@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół Krosno,
• przemysl@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół Przemyśl,
• tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół Tarnobrzeg.


 

2014-02-10


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań za styczeń 2014 r.


 

2014-01-29


Na stronie www.rio.gov.pl udostępniono raport umożliwiający przeniesienie do Excela wprowadzonych do systemu Bestia danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-... zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013 poz. 1736) .


 

2013-11-15


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2014 rok.


 

2013-11-05


W Monitorze Polskim pod pozycją 828 ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 171,05 zł za 1m3.


 

2013-11-05


W Monitorze Polskim pod pozycją 814 ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt.


 

2013-11-05


W Monitorze Polskim pod pozycją 812 ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.


 

2013-11-04


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2013 r.

Zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674) 17 lutego mija termin przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są również w formie elektronicznej.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2013 r. jest dostępny na stronie www.rio.gov.pl w zakładce "Systemy sprawozdawcze" lub na stronie www.men.gov.pl.

Adres na który należy przesyłać sprawozdania w wersji elektronicznej: karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl

Dane zawarte w przesyłanej wersji elektronicznej powinny być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie papierowej.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>