Środa, 8 kwiecień 2020 Imieniny: Cezaryny, Dionizego i Julii

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2014-08-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. Zamówienia publiczne po nowelizacji z 2013 i 2014 roku - Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2014-08-11


W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod pozycją 1065 opublikowano obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.


 

2014-08-07


W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod pozycją 1053 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.


 

2014-07-21


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2014 roku.


 

2014-04-25


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie i Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową:

Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej


 

2014-04-25


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Dochodzenie i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” - Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2014-04-17


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2014 roku.


 

2014-04-08


Nowe wzory sprawozdań Rb-Z i Rb-N dla JST będących organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek z osobowością prawną

W dniu 8 kwietnia 2014 r. na stronie Ministerstwa Finansów (finanse.mf.gov.pl) oraz stronie głównej regionalnych izb obrachunkowych (www.rio.gov.pl w zakładce Systemy sprawozdawcze/Dług publiczny) zostały udostępnione nowe wzorce formularzy ZBIORCZYCH do wypełniania za I, II i III kwartał sprawozdań Rb-Z i Rb-N dla JST będących organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek z osobowością prawną.


 

2014-03-19


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2014 r.” - Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2014-03-14


W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod pozycją 301 opublikowana została ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 20 marca 2014 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>