Poniedziałek, 24 luty 2020 Imieniny: Macieja, Bogusza i Sergiusza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2014-04-25


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Dochodzenie i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” - Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2014-04-17


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2014 roku.


 

2014-04-08


Nowe wzory sprawozdań Rb-Z i Rb-N dla JST będących organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek z osobowością prawną

W dniu 8 kwietnia 2014 r. na stronie Ministerstwa Finansów (finanse.mf.gov.pl) oraz stronie głównej regionalnych izb obrachunkowych (www.rio.gov.pl w zakładce Systemy sprawozdawcze/Dług publiczny) zostały udostępnione nowe wzorce formularzy ZBIORCZYCH do wypełniania za I, II i III kwartał sprawozdań Rb-Z i Rb-N dla JST będących organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek z osobowością prawną.


 

2014-03-19


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2014 r.” - Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2014-03-14


W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod pozycją 301 opublikowana została ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 20 marca 2014 r.


 

2014-02-20


Pismo w sprawie przekazywania sprawozdań po zmianach przepisów, które w dniu 6 lutego 2014 roku zostało przesłane do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.


 

2014-02-11


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2013 roku.


 

2014-02-10


Informacja w sprawie przekazywania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń 2014 r.

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 6 lutego 2014 r. Nr ST7/4834/41/PB/2014/RD10953 w sprawie przekazywania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że wyjątkowo w razie braku możliwości wysyłki sprawozdań za miesiąc styczeń 2014 r. modułem „Komunikacja” systemu Bestia, należy przesłać pliki XML sprawozdań (szczegóły w piśmie) na następujące adresy:
• sprawozdania@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie,
• krosno@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół Krosno,
• przemysl@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół Przemyśl,
• tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół Tarnobrzeg.


 

2014-02-10


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań za styczeń 2014 r.


 

2014-01-29


Na stronie www.rio.gov.pl udostępniono raport umożliwiający przeniesienie do Excela wprowadzonych do systemu Bestia danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-... zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013 poz. 1736) .


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>