Środa, 24 październik 2018 Imieniny: Rafała, Marcina i Antoniego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2018-04-13


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2018 roku.


 

2018-03-26


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że działalnością nadzorczą Izby z dniem 22 marca 2018 r. objęte są uchwały organów stanowiących powiatów, podjęte na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t.: Dz.U. z 2018 r., poz. 511) dotyczące określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) wyżej wymienione uchwały organów stanowiących winny być przedłożone w terminie 7 dni od ich podjęcia do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zbadania ich zgodności z prawem.


 

2018-03-16


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Finansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego niepublicznych jednostek oświatowych”.

Szkolenie kierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką oświaty.
Wykłady prowadzić będzie Pan Piotr Świątek – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół w Krośnie.

Termin szkolenia- 6 kwietnia 2018 r. w godz.9.30-14.30.

Zapisy na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 28 marca 2018 r.


 

2018-02-21


Jednolity tekst ustawy o rachunkowości

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2018 r. pod pozycją 395 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości.


 

2018-02-14


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt.: „Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa - nowe obowiązki gmin w 2018 roku."

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, służb finansowych, księgowych podatkowych, osób odpowiedzialnych w organach podatkowych za ewidencje podatków, za zaległości podatkowe, zajmujących się dochodzeniem i egzekwowaniem podatków (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty lokalne) na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Szkolenie odbędzie się 2 marca 2018 r. w godz. 9.30 – 14.30 w Hotelu Wellness & SPA Nowy Dwór, 36 – 072 Świlcza 146 E, w sali kongresowej.

Zapisy tylko przez stronę internetową www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia
23 lutego 2018 r.


 

2018-01-31


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przypomina, że jednostki samorządu terytorialnego do dnia 1 marca mają obowiązek przekazać sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Sprawozdania są przekazywane za pośrednictwem Izby do Ministerstwa Finansów.

Sprawozdania należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: zal@rzeszow.rio.gov.pl.
Wzór formularza sprawozdania oraz instrukcja sporządzania są dostępne na stronie UOKiK w zakładce Pomoc publiczna/Sprawozdawczość organów właściwych do poboru należności Link do strony


 

2018-01-22


Pismo Sekretarza Stanu Ministerstwa Finansów Nr PS7.8032.1.2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku, dotyczące sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


 

2018-01-17


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt.: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej”.
Szkolenie adresowane jest do skarbników jednostek samorządu terytorialnego oraz księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych.
Szkolenie odbędzie się w dwóch turach w dniach:
5 lutego 2018 r. (I tura)
6 lutego 2018 r. (II tura)
w godz. 9.30 – 14.30 w Hotelu Wellness & SPA Nowy Dwór, 36 – 072 Świlcza 146 E, w sali kongresowej.


 

2018-01-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 2 marca 2018 r. odbędzie się szkolenie nt.: Rejestr należności publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa – nowe obowiązki gmin w roku 2018.

Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2018-01-10


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że dzień 12 stycznia 2018 r. (piątek) jest dla RIO w Rzeszowie dniem wolnym od pracy.

Ustalony został Zarządzeniem nr 14/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2017 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>