Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2015-07-22


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2015 roku


 

2015-06-19


Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. dla pracowników


 

2015-04-17


Informacje praktyczne dotyczące wysyłki sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 systemem BESTi@ do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor


 

2015-04-16


W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2015 r. , poz. 459 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący zmian, które mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za kwiecień 2015 r. i kwartalnych za I kwartał 2015 r., i sprawozdań Rb-WSa za 2015 rok opublikowany został na stronie Ministerstwa pod linkiem
www.finanse.mf.gov.pl/Budżetpaństwa/Finansesamorządów/Komunikaty oraz na stronie www.rio.gov.pl


 

2015-04-14


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2015 roku


 

2015-04-14


Informujemy, że na portalu szkoleniowym www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl dostępne są materiały szkoleniowe.
Instrukcja pobrania materiałów szkoleniowych


 

2015-03-25


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2015-03-24


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2015 r. wg obowiązujących przepisów.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2015-03-24


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych za I kwartał 2015 r. wg obowiązujących przepisów.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2015-02-10


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2014 roku.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>