Wtorek, 26 marzec 2019 Imieniny: Larysy, Emanyela i Teodora

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2014-03-19


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2014 r.” - Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2014-03-14


W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod pozycją 301 opublikowana została ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 20 marca 2014 r.


 

2014-02-20


Pismo w sprawie przekazywania sprawozdań po zmianach przepisów, które w dniu 6 lutego 2014 roku zostało przesłane do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.


 

2014-02-11


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2013 roku.


 

2014-02-10


Informacja w sprawie przekazywania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń 2014 r.

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 6 lutego 2014 r. Nr ST7/4834/41/PB/2014/RD10953 w sprawie przekazywania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że wyjątkowo w razie braku możliwości wysyłki sprawozdań za miesiąc styczeń 2014 r. modułem „Komunikacja” systemu Bestia, należy przesłać pliki XML sprawozdań (szczegóły w piśmie) na następujące adresy:
• sprawozdania@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie,
• krosno@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół Krosno,
• przemysl@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół Przemyśl,
• tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie, Zespół Tarnobrzeg.


 

2014-02-10


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań za styczeń 2014 r.


 

2014-01-29


Na stronie www.rio.gov.pl udostępniono raport umożliwiający przeniesienie do Excela wprowadzonych do systemu Bestia danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-... zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013 poz. 1736) .


 

2013-11-15


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2014 rok.


 

2013-11-05


W Monitorze Polskim pod pozycją 828 ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 171,05 zł za 1m3.


 

2013-11-05


W Monitorze Polskim pod pozycją 814 ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>