Środa, 24 październik 2018 Imieniny: Rafała, Marcina i Antoniego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2014-09-18


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na szkolenie nt. Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok.
Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2014-09-18


W Monitorze Polskim z 27 sierpnia 2014 r. pod pozycją 718 zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Finansów z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.
Zwaloryzowane zostały maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).


 

2014-09-10


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 13-15 października 2014 r. planuje zorganizować szkolenie dla skarbników nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego na 2015 rok”. Szkolenie przeprowadzone będzie w jednej turze w Hotelu Arłamów w Arłamowie.

Szczegóły dotyczące szkolenia m.in. program, koszty pobytu, sposób rejestracji zostaną podane w późniejszym terminie w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.


 

2014-09-08


W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod pozycją 1118 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

2014-09-01


Z dniem 27 sierpnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia 2014 r. pod pozycją 1127.


 

2014-08-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. Zamówienia publiczne po nowelizacji z 2013 i 2014 roku - Szczegółowe informacje o szkoleniu


 

2014-08-11


W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod pozycją 1065 opublikowano obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.


 

2014-08-07


W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod pozycją 1053 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.


 

2014-07-21


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2014 roku.


 

2014-04-25


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie i Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową:

Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>