Poniedziałek, 24 luty 2020 Imieniny: Macieja, Bogusza i Sergiusza

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2017-03-31


Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 marca 2017 r. pod pozycją 659 została opublikowana ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.


 

2017-03-22


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Finansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego niepublicznych jednostek systemu oświaty w świetle zmian w prawie oświatowym”, które kierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką oświaty.
Szkolenie odbędzie się w dniu: 7 kwietnia 2017 r.


 

2017-02-27


Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.


 

2017-02-24


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Udzielanie zamówień publicznych po nowelizacjach z 2016 roku.”, które kierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką zamówień publicznych.
Szkolenie odbędzie się w dniu: 13 marca 2017 r.


 

2017-02-07


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2016 roku.


 

2017-02-02


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt. „Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych wg obowiązujących przepisów za IV kwartał 2016 r.”
Szkolenie odbędzie się w dwóch turach w dniach: 15, 16 lutego 2017 r.


 

2017-01-20


Przypomnienie o obowiązku przekazywania sprawozdań o pomocy publicznej do UOKiK.


 

2017-01-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie nt: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok oraz zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku, które odbędzie się w dwóch turach w dniach: 30 i 31 stycznia 2017 r.


 

2017-01-09


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. pod pozycją 2294 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego mają za zadanie dostosować uchwały budżetowe na rok 2017 do rozporządzenia z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2016 r.


 

2016-12-22


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 30-31 stycznia 2017 r. planuje przeprowadzić szkolenie nt. „Zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 ” . Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>