Poniedziałek, 6 kwiecień 2020 Imieniny: Izoldy, Celestyna i Wilhelma

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2017-09-12


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie uchylenia obowiązku stosowania klasyfikacji wydatków strukturalnych i sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb.


 

2017-08-28


Średnia kwota bazowa Kbk w kraju na 2018 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) Ministerstwo Finansów umieściło na swojej stronie internetowej w zakładce Ministerstwo Finansów/Działalność/Finanse publiczne/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/Kwoty i wskaźniki, informację o średniej kwocie bazowej w kraju Kbk na 2018 rok.

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2018 rok wynosi 3 831,28 zł na mieszkańca.


 

2017-08-14


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 12-13 października 2017 r. planuje przeprowadzić szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok”.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2017-08-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z panującymi upałami powodującymi, iż w pomieszczeniach pracy temperatura przekracza 30°C, w dniu 11 sierpnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Tarnobrzegu oraz Zespół Zamiejscowy w Krośnie będzie przyjmować interesantów maksymalnie do godz.: 13.30. (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2017 roku).


 

2017-08-11


Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej – Monitor Polski z dnia 9 sierpnia 2017 r. pod pozycją 800 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.


 

2017-08-04


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z panującymi upałami powodującymi, iż w pomieszczeniach pracy temperatura przekracza 30°C, w dniu 4 sierpnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Tarnobrzegu będzie przyjmować interesantów maksymalnie do godz.: 14.00. (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2017 roku).


 

2017-08-04


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z panującymi upałami powodującymi, iż w pomieszczeniach pracy temperatura przekracza 30°C, w dniu 4 sierpnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Krośnie będzie przyjmować interesantów maksymalnie do godz.: 13.30. (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2017 roku).


 

2017-08-03


Tekst jednolity ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2017 r. pod pozycją 1453 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


 

2017-08-03


Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2017 r. pod pozycją 1421 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.


 

2017-08-03


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z panującymi upałami powodującymi, iż w pomieszczeniach pracy temperatura przekracza 30°C, w dniu 3 sierpnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Krośnie będzie przyjmować interesantów maksymalnie do godz.: 13.30. (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2017 roku).


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>