Niedziela, 5 kwiecień 2020 Imieniny: Ireny i Wincentego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2017-12-11


Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. pod pozycją 2260 została opublikowana ustawa z dnia 19 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


 

2017-12-11


Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 grudnia 2017 r. pod pozycją 2232 została opublikowana ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 

2017-12-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że dzień 12 stycznia 2018 r. (piątek) jest dla RIO w Rzeszowie dniem wolnym od pracy.
Ustalony został Zarządzeniem nr 14/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2017 r.


 

2017-12-05


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 r.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r. jest dostępny na stronie www.men.gov.pl w zakładce „Finansowanie edukacji”.

Link do strony MEN

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 6, poz. 35 z późn. zm.) do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdanie jest przekazywane w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej.

Dane zawarte w wersji elektronicznej powinny być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie pisemnej.

Adres na który należy przesyłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania w wersji elektronicznej: karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl


 

2017-12-01


Informacja w sprawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych


 

2017-11-22


Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2017 r. pod pozycją 2141 została opublikowana ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą zobowiązane do sporządzania co roku sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w postaci elektronicznej, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.
Ustawa zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu informacji objętych sprawozdaniem, wzoru sprawozdania, terminów i sposobu przekazywania oraz sposobu sporządzania sprawozdania, a także terminów i sposobu przekazywania oraz sposobu sporządzania aktualizacji sprawozdania.
Sprawozdania będą sporządzane począwszy od 2018 roku.


 

2017-11-14


Jednolity tekst ustawy o samorządzie województwa

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2017 r. pod pozycją 2096 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa.


 

2017-11-14


Jednolity tekst ustawy o finansach publicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 listopada 2017 r. pod pozycją 2077 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych.


 

2017-11-07


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że dzień 10 listopada 2017 r. jest dla RIO w Rzeszowie dniem wolnym od pracy.
Ustalony został Zarządzeniem nr 2/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r.


 

2017-10-26


Jednolity tekst ustawy o samorządzie gminnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 października 2017 r. pod pozycją 1875 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>