Wtorek, 18 luty 2020 Imieniny: Szymona, Konstancji i Flawiana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2019-12-05


Informujemy, że od dnia 5 grudnia br. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej trwa remont. Nastąpi tymczasowa reorganizacja Sekretariatu. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


 

2019-11-25


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) jest dla RIO w Rzeszowie dniem wolnym od pracy. Dniem pracy jest 7 grudnia (sobota) 2019 roku. Ustalony został Zarządzeniem nr 21/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2019 r.


 

2019-10-23Metodologia opracowywania wieloletniej prognozy finansowej


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została opublikowana Metodologia opracowywania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.


Powyższy dokument zawiera zalecenia, rekomendacje, a także praktyczne wskazówki ułatwiające przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz., 2500).


W opracowaniu została uwzględniona klasyfikacja budżetowa po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1363).


Ustalone w tym dokumencie reguły opisujące zakres danych ujmowanych w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1903).


LINK 

2019-10-23Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2019 r. pod pozycją 1996 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

2019-10-21Średnia cena skupu żyta


W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 18 października 2019 r. pod pozycją 1017 opublikowany został komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. 

2019-10-21Średnia cena sprzedaży drewna


W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 18 października 2019 r. pod pozycją 1018 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. 

2019-10-17


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2019 roku.


 

2019-10-15Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. pod pozycją 1951 opublikowana została ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

2019-10-10Zmiana rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2019 r. pod pozycją 1903 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.


Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2019-10-09Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2019 r. pod pozycją 1718 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>