Wtorek, 7 kwiecień 2020 Imieniny: Rufina, Celestyna i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2020-04-02 

2020-04-01
Przedłużenie terminów sporządzenia informacji i sprawozdańW Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2020 r. pod pozycją 570 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.


Przedłużenie terminów dotyczy m.in.:


1. Sporządzenia informacji, o których mowa w art. 37, art. 265 pkt 1 oraz w art. 266 ustawy o finansach publicznych,
2. Sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
3. Sprawozdań finansowych,
4. Sprawozdań budżetowych. 

2020-03-18
W związku z pytaniami, kierowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że nie ma przeszkód prawnych do rozdysponowania rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.), na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (koronawirusa).
Rozdysponowanie wskazanej rezerwy powinno następować zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). 

2020-03-17
KOMUNIKATw sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie z powodu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2.


1.W okresie od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania Izba wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów. Dopuszczalną formą komunikacji z Izbą jest kontakt za pośrednictwem:
a) komunikacji elektronicznej (email, e-PUAP),
b) połączeń telefonicznych,
c) korespondencji papierowej (przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego).


2.Zawiesza się prawo uczestnictwa osobistego przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w posiedzeniach Kolegium Izby, wprowadzając formę składania wyjaśnień poprzez kontakt e-mailowy, e-PUAP a także za pośrednictwem korespondencji papierowej (przekazywanej przez operatora pocztowego).


3.Kontakt osobisty jest dopuszczalny jedynie w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sprawy z pracownikiem odpowiedzialnym merytorycznie.

 

2020-03-13


Szanowni Państwo,

ze względu na zasady bezpieczeństwa mające na celu ochronę interesantów i pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, w sytuacjach nie wymagających osobistego stawiennictwa w Izbie zachęcam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.
Dane teleadresowe na stronie: http://www.rzeszow.rio.gov.pl


 

2020-02-21


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań finansowych za 2019 rok”
Szkolenie odbędzie się w dwóch turach 9 i 10 marca 2020 roku w godzinach 9.30-15.00 i kierowane jest do skarbników jednostek samorządu terytorialnego, księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym Izba prosi o poinformowanie o planowanym szkoleniu kierowników jednostek.


 

2020-02-14


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 9 i 10 marca 2020 r. odbędą się jednodniowe szkolenia – dwie tury nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok i sprawozdawczość finansowa”.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane w terminie późniejszym.


 

2020-02-11


Pismo dotyczące konieczności systematycznego odbierania poczty elektronicznej od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w domenie rz.jst.net.pl.


 

2020-02-11


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2019 roku.


 

2020-02-04


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 17 lutego 2020 r. odbędzie się szkolenie nt. "Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych”.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>