Sobota, 22 luty 2020 Imieniny: Marty, Małgorzaty i Piotra

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2020-02-21


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań finansowych za 2019 rok”
Szkolenie odbędzie się w dwóch turach 9 i 10 marca 2020 roku w godzinach 9.30-15.00 i kierowane jest do skarbników jednostek samorządu terytorialnego, księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym Izba prosi o poinformowanie o planowanym szkoleniu kierowników jednostek.


 

2020-02-14


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 9 i 10 marca 2020 r. odbędą się jednodniowe szkolenia – dwie tury nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok i sprawozdawczość finansowa”.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane w terminie późniejszym.


 

2020-02-11


Pismo dotyczące konieczności systematycznego odbierania poczty elektronicznej od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w domenie rz.jst.net.pl.


 

2020-02-11


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2019 roku.


 

2020-02-04


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 17 lutego 2020 r. odbędzie się szkolenie nt. "Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych”.


 

2020-01-31
INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI RESTRUKTURYZACJI PBS SANOKRegionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii związanych z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku będą przesyłane w formie elektronicznej do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych skutkami tej restrukturyzacji.
Na stronie internetowej Izby będą także zamieszczane ewentualne stanowiska innych instytucji dotyczące ww. zagadnień. 

2020-01-21
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w najbliższym czasie odbędą się szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego nt.:  1. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych;

  2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r., sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 rok


Szczegółowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym. 

2020-01-15
Jednolity tekst ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnegoW Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2020 r. pod pozycją 23 opublikowane zostało obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

2020-01-15
Jednolity tekst ustawy o finansowaniu zadań oświatowychW Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2020 r. pod pozycją 17 opublikowane zostało obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

2019-12-30
Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.


LINK 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>