Środa, 24 październik 2018 Imieniny: Rafała, Marcina i Antoniego

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2018-10-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2018 roku.


 

2018-09-20


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na dwudniowe szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.”.
Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników i służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i odbędzie się w dniach 9-10 października 2018 r. (w jednej turze) w Hotelu Łańcut w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 55. Początek szkolenia 9 października 2018 r. godz. 10.00, zakończenie 10 października 2018 r. po obiedzie godz. 14.00.
Szkolenie prowadzić będą członkowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Szczegółowy program szkolenia w załączeniu.
Koszt szkolenia obejmuje pobyt w ośrodku, wykłady, materiały szkoleniowe i wynosi:
• 600 zł od osoby w pokoju jednoosobowym w Hotelu Łańcut,
• 520 zł od osoby w pokoju dwuosobowym w Hotelu Łańcut,
• 500 zł od osoby w pokoju trzyosobowym w Hotelu Łańcut,
• 460 zł od osoby w pokoju dwuosobowym w hotelu „Sezam” znajdującym się w sąsiedztwie Hotelu Łańcut,
• 370 zł od osoby dla uczestników nie korzystających z noclegu i śniadania.

Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 2 października 2018 r. z wybraniem opcji dotyczącej pobytu.
Na stronie tej znajduje się instrukcja rejestracji. Informacje dotyczące szkoleń udzielane są pod nr tel. 17 85 900 46, a w sprawach informatycznych 17 85 900 50 w. 118 – RIO Rzeszów. Ilość miejsc ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Dojazd we własnym zakresie.


 

2018-09-07


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 9-10 października 2018 r. odbędzie się szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku.” Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2018-09-03


Średnia kwota bazowa Kbk w kraju na 2019 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) Ministerstwo Finansów umieściło na swojej stronie internetowej w zakładce Ministerstwo Finansów/Działalność/Finanse publiczne/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/Kwoty i wskaźniki, informację o średniej kwocie bazowej w kraju Kbk na 2019 rok.

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2019 rok wynosi 4.164,83 zł/mieszkańca.


 

2018-08-10


Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 3 sierpnia 2018 r. pod pozycją 745 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.


 

2018-08-02


Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2018 r. pod pozycją 1458 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


 

2018-08-02


Jednolity tekst ustawy o systemie oświaty

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2018 r. pod pozycją 1457 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.


 

2018-07-30


Jednolity tekst ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2018 r. pod pozycją 1445 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


 

2018-07-23


Jednolity tekst ustawy o dostępie do informacji publicznej

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2018 r. pod pozycją 1330 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej.


 

2018-07-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2018 roku.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>