Środa, 20 czerwiec 2018 Imieniny: Diny, Bogny i Florentyny

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:


UR patronat honorowy patronat medialny RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
i Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową


EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ GOSPODAROWANIA FINANSAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W KONTEKŚCIE STABILNOŚCI FINANSOWEJ

w dniu 11 czerwca 2014 r.TEMATYKA I CELE KONFERENCJI

Cele merytoryczne:

  1. Identyfikacja uwarunkowań makroekonomicznych kształtujących sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Problem oceny poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego a realizacja zadań.
  3. Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument stabilizacji sytuacji finansowej -znaczenie w działalności różnych typów jednostek samorządowych.
  4. Metodyczne aspekty oceny efektywności i skuteczności działania jednostek samorządu terytorialnego a problem ich zadłużenia i samodzielności finansowej.
  5. Problem efektywności gospodarowania finansami samorządowymi a zamówienia publiczne.

Cele praktyczne:

  1. Wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych i planowanych metod gospodarowania środkami publicznymi przez różne typy jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Wskazanie optymalnych metod gospodarowania finansami samorządowymi w ramach przepisów określonych w ustawie o finansach publicznych.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ul. Ćwiklińskiej 2

35-601 Rzeszów

KALENDARIUM

Zgłoszenie udziału w konferencji za pośrednictwem strony internetowej: www.ur.edu.pl/ekonomia/finanse do 16 maja 2014 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej do 16 maja 2014 r.

KOSZT KONFERENCJI:

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 200 zł. Opłata obejmuje koszty: udziału w obradach, materiałów konferencyjnych oraz wyżywienia.

KONTO KONFERENCJI:

Uniwersytet Rzeszowski:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001 z dopiskiem:

Konferencja WE-RIO 2014, Imię i nazwisko

KONTAKT:

www.ur.edu.pl/ekonomia/finanse

e-mail: finanse@ur.edu.pl

mgr Artur Kuliński, tel. 17872 16 43, dr Jolanta Zawora, tel. 506 083 008