Piątek, 17 sierpień 2018 Imieniny: Żanny, Mirona i Jacka

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2005-03-18


Pytania i udzielone na nie odpowiedzi przez Ministerstwo Finansów do wiadomości i wykorzystania.


 

2005-03-18


Pismo MF, znak ST1-4800-926/2004/1552 z dnia 22 listopada 2004 roku, w sprawie ujmowania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatków dotyczących programów i projektów objętych współfinansowaniem ze środków z funduszy strukturalnych, podpisane przez Panią Zdzisławę Wasążnik Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego.


 

2005-03-18


Dot. ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych przekazanych SPZOZ.


 

2005-03-18


Pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 

2005-03-18


Dotyczy: klasyfikowania dotacji ze środków unijnych – pismo MF ST1-4800-747/2004/1308.


 

2005-03-18


Pismo MF z dnia 28 lutego 2005 roku znak: BPl-4071/2a/2005/31 w sprawie klasyfikowania wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.


 

2005-03-18


Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 16 lutego 2005 roku (znak ST2-4834-17/2005/269) - zmiany w zakresie dotyczącym sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego, wyjaśnienia dotyczące sprawozdań Rb-NDS.


 

2005-03-09


Wyjaśnienia MF dotyczące zmiany ustawy o finansach publicznych z dnia 25 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) w zakresie likwidacji środków specjalnych.


 

2005-02-23


Informacja w sprawie sprawozdawczości - Pismo przewodniczącego KRRIO


 

2005-02-09


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Dzienniku Ustaw nr 273, poz. 2703 ukazała się Ustawaz dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>