Piątek, 17 sierpień 2018 Imieniny: Żanny, Mirona i Jacka

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2008-02-20


Pismo Ministra Finansów do Prezydentów Miast na Prawach Powiatu oraz Zarządów Powiatów, dotyczące ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2008 rok.


 

2008-02-20


Pismo Ministra Finansów do Zarządu Województwa, dotyczące ostatecznej wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat województw, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok.


 

2008-02-20


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 10 marca 2008 roku odbędzie się szkolenie z zakresu programu BeSTi@.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.


 

2008-02-19


Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań dotyczących zaległych opłat eksploatacyjnych i kar pieniężnych (tzw. sprawozdanie o zaległościach).


 

2008-02-11


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kw. 2007 r.


 

2008-02-04


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa oraz program szkolenia na temat szkolenie nt: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2007 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w j.s.t. za 2007 rok."

Szkolenie organizowane jest w dwóch turach:
• 18 lutego 2008 r. szkolenie adresowane do skarbników jednostek samorządu terytorialnego,
• 19 lutego 2008 r. szkolenie adresowane do księgowych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.


 

2008-02-01


Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Minister Finansów w dniu 25 stycznia 2008 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 16, poz. 100).

W załączeniu informacja Ministra Finansów o zakresie wprowadzonych zmian.


 

2008-01-23


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 18 - 19 lutego 2008 roku planuje zorganizować szkolenie na temat "Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostce samorządu terytorialnego".

Szczegóły szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.


 

2008-01-07


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa oraz program szkolenia na temat „Przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie”..

Szkolenie organizowane jest w dniu 21 stycznia 2008 r.


 

2008-01-02


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pismo Zastępcy Prezesa oraz program szkolenia na temat „Zasady i terminy sporządzania sprawozdań samorządowych jednostek sektora finansów publicznych”.

Szkolenie organizowane jest w dniu 15 stycznia 2008 r.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>