Środa, 17 styczeń 2018 Imieniny: Antoniego, Rocisława i Jana

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2009-11-18


W Monitorze Polskim Nr 68 opublikowano komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.


 

2009-11-06


W Monitorze Polskim Nr 67 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.


 

2009-11-04


Szkolenie nt. „Obowiązki organów prowadzących szkoły wynikające ze znowelizowanego art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela" - 24 listopada 2009 r.


 

2009-11-03


Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie podjęte w dniu 27 października 2009 r.w związku z wątpliwościami związanymi z procesem uchwalania budżetu jednostek samorządu terytorialnego na 2010 r. i wykonywaniem budżetu za 2009 r.


 

2009-10-23


Szkolenie nt. „Obowiązki organów prowadzących szkoły wynikające ze znowelizowanego art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1)" - 5 i 6 listopada 2009 r.


 

2009-10-21


Nowa wersja systemu BeSTi@ do obsługi sprawozdawczości za III kwartał 2009 r.


 

2009-10-20


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2009 roku.


 

2009-10-15


Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2010 rok.


 

2009-10-09


Szkolenie nt. "Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2010 r. z uwzględnieniem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” - 9-10 listopada 2009 r.


 

2009-10-06


Obliczenie średniej kwoty bazowej na rok budżetowy 2010 - art.2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420).


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>