Piątek, 17 sierpień 2018 Imieniny: Żanny, Mirona i Jacka

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2010-11-08


W Monitorze Polskim Nr 78 z dnia 29 października 2010 r. opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.


 

2010-11-08


W Monitorze Polskim Nr 75 z dnia 25 października 2010 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.


 

2010-11-02


Metodyka opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse Publiczne/Finanse Samorządów/Opracowania, opublikowany został dokument "Metodyka opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego" – wspólna propozycja Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.


 

2010-11-02


W Monitorze Polskim Nr 76 z dnia 26 października 2010 r. pod pozycją 960, opublikowano komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 37,64 zł za 1 dt.


 

2010-10-15


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2010 roku.


 

2010-09-03


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na trzydniowe szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące uchwalania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2011 r.”


 

2010-08-25


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach:
• 29 września – 1 października 2010 r. (I tura);
• 6-8 października 2010 r. (II tura)
organizuje szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego dotyczące budżetu 2011 r.
Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2010-08-19


W Monitorze Polskim Nr 55 z dnia 6 sierpnia 2010 r. pod pozycją 755, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.


 

2010-08-03


W Dzienniku Ustaw Nr 128 z dnia 16 lipca 2010 r. pod pozycją 861 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza grani-cami Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 lipca 2010 r.


 

2010-07-14


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2010 roku.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>