Niedziela, 19 listopad 2017 Imieniny: Seweryny, Maksyma i Salomei

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2010-02-25


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniu 24 lutego 2010 r. została wysłana paczką wykonawcy zmiana formularzy wydruku do modułu „Uchwały.
Aby korzystać z tej zmiany należy wykonać funkcję „Odbierz”.
Wydruki zmian prezentowane są w układzie: plan przed zmianą, zwiększenie, zmniejszenie, plan po zmianach. Pozwoli to na generowanie zestawień prezentujących zmiany planu w układzie GRUP tym JST, które prowadzą ewidencję wydatków w pełnej szczegółowości (dział/rozdział/paragraf).
W tych JST które prowadzą ewidencję wydatków w grupach należy zaznaczać przełącznik „nie pokazuj paragrafów” – dzięki czemu ukryty zostanie pusty wiersz pod podsumowaniami rozdziału.


 

2010-02-22


Roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2010 r.


 

2010-02-18


Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


 

2010-02-18


Szkolenie nt:. „Zmiany w zakresie zamówień publicznych wynikające z ustaw: z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591) i z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) - 8 marca 2010 r.


 

2010-02-15


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2009 roku.


 

2010-02-15


Z dniem 1 stycznia 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839 – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 224, poz. 1796).
 

2010-02-10


Szkolenia nt.:
1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w samorządowych jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego za 2009 r. - 1 marca 2010r.
2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostce samorządu terytorialnego za 2009 r. - 2 marca 2010 r.


 

2010-02-08


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że na przełomie lutego i marca 2010 r. odbędzie się szkolenie dotyczące nowelizacji ustawy "Prawo zamówień publicznych".
Szczególowe informacje zostana podane w terminie późniejszym.


 

2010-01-27


Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2010 r.w sprawie szczegółowości dokonywanych zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok w związku ze zróżnicowaną szczegółowością podjętych na 2010 rok uchwał budżetowych. 

2010-01-25


Pismo w sprawie przekazywania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>