Niedziela, 19 listopad 2017 Imieniny: Seweryny, Maksyma i Salomei

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2012-04-24


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza w dniu 9 maja 2012 r. w godz. 9.30.-15.00 na jednodniowe szkolenie nt:. "Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2011".


 

2012-04-20


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2012 roku.


 

2012-04-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza w dniu 27 kwietnia 2012 r. w godz. 9.30.-15.00 na jednodniowe szkolenie nt:. "Zmiany w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych".


 

2012-03-29


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2012 r.


 

2012-03-23


Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące wykazywania zobowiązań i należności Funduszu Pracy w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych sporządzanych przez powiatowe urzędy pracy.


 

2012-03-12


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP skutków finansowych wynikających z korekt deklaracji na podatek za lata ubiegłe.


 

2012-03-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia nt.:
1. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych w 2012 roku wg obowiązujących przepisów. Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz pracowników służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych – 20 marca 2012 r. w godz. 9.30 – 15. 00.
2. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku wg obowiązujących przepisów. Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego – 12 kwietnia 2012 r. w godz. 9.30 – 15. 00.


 

2012-02-20


Szkolenie nt. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - 5 marca 2012


 

2012-02-16


W dniu 19 stycznia 2012 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r. Kierownicy jednostek dostosują zasady prowadzenia ewidencji do zasad określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie tego rozporządzenia.
Rozporządzenie zamieszczone jest w Dzienniku Ustaw z dnia 1 lutego 2012 r. w pozycji 121.


 

2012-02-10


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na IV kwartał 2011 roku.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>